Dziś jest: Wtorek 19 września 2017, imieniny: Januarego i Konstancji
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wójt Gminy informuje...

Informacja z bieżącej działalności Wójta Gminy Przelewice

 

 

01.07.2015 r.
•   w siedzibie tut. Urzędu podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Przelewice i ich zagospodarowanie w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.;

 

30.06.2015 r.
•    uczestniczyłem w obradach IX Sesji Rady Gminy Przelewice;

 

26.06.2015 r.

 • w Szczecinie wziąłem udział w posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla RPO WZ na lata 2007-2013;

 

25.06.2015 r.

 • w Ueckermünde podpisałem porozumienie partnerskie   w sprawie uregulowania obowiązków i praw Partnerów projektu pn. „POMERANIA – Atrakcje przyrodnicze i kulturalne” pomiędzy: Gminą Przelewice, a Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie, Parkiem Dzikich Zwierząt Schorfheide, Miastem Eberswalde, Niemieckim Związkiem Ochrony Przyrody – Regionalnym Związkiem Usedom, Gminą Police, Krajowymi Lasami kraju związkowego MV – Centrum Kompetencji dla innej produkcji leśnej, Parkiem Ptaków Marlow, Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Parsęty, Miastem Dargun, Gminą Grammendorf i stowarzyszeniem Tierpark Ueckermünde;

 

24.06.2015 r.

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Gminy;

 

23.06.2015 r.

 • w SP Kłodzino brałem udział w apelu podsumowującym konkurs „Rodzinne czytanie”;
 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy;
 • w pałacu Ogrodu wziąłem udział w szkoleniu pn. „Możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”;

 

22.06.2015 r.

 • spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach z włodarzami gmin w sprawie realizacji zadań w zakresie remontów dróg na terenie powiatu;

 

19.06.2015 r.

 • podpisanie aktów notarialnych w kancelarii notarialnej sprzedanych w ostatnim okresie działek;

 

18.06.2015 r.

 • w siedzibie tut. Urzędu spotkałem się z z-cą Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach podinsp. Krzysztofem Dębińskim w sprawie bezpieczeństwa na terenie gminy;

 

17.06.2015 r.

 • spotkałem się z przedstawicielami Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w sprawie rozważenia możliwości utworzenia przedsiębiorstwa społecznego na terenie gminy;

 

 

16.06.2015 r.

 • w siedzibie tut. Urzędu spotkałem się z dyrektorem firmy „CALEX” Sp. z o.o. w Szczecinie Ireneuszem Piotrowskim w celu omówienia  spraw dotyczących możliwości prowadzenia prac remontowych obiektów zabytkowych na terenie naszej gminy;
 • w Nowielinie włodarze gmin Powiatu Pyrzyckiego mogli zapoznać się z działalnością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach;

 

15.06.2015 r.

 • w dniu dzisiejszym uczestniczyłem w spotkaniu Gminnej Komisji Wyborczej, na którym ustalono harmonogram pełnionych dyżurów;

 

14.06.2015 r.  

 • w Płońsku uczestniczyłem w otwarciu ścieżki tradycji pszczelarskich pn. „Pszczelarstwo dawniej i dziś”  Państwa Ewy i Olgierda Kustoszów. Środki finansowe na realizację Projektu pochodziły z PO Ryby 2007-2013;

 

12.06.2015 r.

 • w Barlinku wziąłem udział w XIX Walnym Zebraniu Członków „Lidera Pojezierza”;

 

11.06.2015 r.

 • w m. Dalsze koło Myśliborza uczestniczyłem w otwarciu instalacji do przetwarzania odpadów firmy Eko-Myśl;

 

10.06.2015 r.

 • w m. Żuków odwiedziłem panie: Genowefę Szlagier i Helenę Bajków z okazji  ich Jubileuszu 93- i 90-tych urodzin;
 • zorganizowałem naradę z Dyrektorami Szkół  z terenu naszej gminy;

 

08.06.2015 r.

 • w Gimnazjum Przelewice im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej uczestniczyłem w obchodach Dnia Patrona Szkoły;
 • w godzinach popołudniowych spotkałem się z mieszkańcami na Zebraniu Wiejskim w Kłodzinie;

 

03.06.2015 r.

 • w Lucinie uczestniczyłem w otwarciu Świetlicy Wiejskiej. Więcej szczegółów na ten temat >> TUTAJ

 

02.06.2015 r.

 • spotkałem się z prezesem Zarządu „Modehpolmo” Mirosławem Łukomskim w sprawie ewentualnego prowadzenia inwestycji na terenie zespołu folwarcznego w Przelewicach;
 • kolejne spotkanie odbyło się z prezesem Zarządu Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie dr Zbigniewem Zychowiczem. Rozmowy  dotyczyły  działań związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym naszej Gminy,
 • spotkałem się także z dyrektorem ZDP w Pyrzycach Andrzejem Drabczykiem odnośnie budowy chodnika w Przelewicach;
 • w dniu dzisiejszym odbyło się również spotkanie z  przedstawicielem firmy „DOMREL” celem  omówienia spraw związanych z kontynuacją prac nad projektem pod elektrownię wiatrową;
 • ponadto na zaproszenie Wójta Gminy Kozielice włodarze gmin Powiatu Pyrzyckiego uczestniczyli w spotkaniu z wiceminister pracy i polityki społecznej, które odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Kozielicach;

 

01.06.2015 r.

 • z okazji Dnia Dziecka odwiedziłem dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Przelewicach;
 • w SP Kłodzino wziąłem udział w przygotowanym przez uczniów i nauczycieli przedstawieniu artystycznym pt. „Mama, tata i ja”;

 

29.05.2015 r.

 • w „Winnicy Turnau” w Baniewicach uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym prac przygotowawczych nad projektem Kontraktu Samorządowego;

 

28.05.2015 r.

 • w Ogrodzie Dendrologicznym spotkałem się z przedstawicielami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem spotkania było omówienie możliwości promocji i rozwoju Ogrodu Dendrologicznego i Gminy,

 

27.05.2015 r.

 • w Szczecinie wziąłem udział w konferencji podsumowującej projekt pn. „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania”;

 

26.05.2015 r.

 • uczestniczyłem w obradach VIII Sesji Rady Gminy Przelewice;

 

25.05.2015 r.

 • w związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 10-lecia współpracy partnerskiej Gminy Przelewice i Miasta Woldegk wraz z delegacją przedstawicieli OSP Przelewice brałem udział w wyjeździe do Woldegk;

 

22.05.2015 r.

 • wraz z zastępcą wójta Zbigniewem  Kupiszem i Panią kierownik USC Małgorzatą Kędziorą odwiedziłem panie: Mariannę Lewandowską i Mariannę Włodarczyk, aby z Jubileuszu okazji 91. urodzin złożyć im życzenia i wręczyć list gratulacyjny;

 

21.05.2015 r.

 • w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Pyrzycach mł. insp. Andrzejem Sikorą i Pierwszym Zastępcą podinsp. Krzysztofem Dębińskim;
 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji  Budżetowej Rady Gminy Przelewice;

 

20.05.2015 r.   

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji  Rolnictwa Rady Gminy Przelewice;
 • w dniu dzisiejszym brałem udział w posiedzeniu wyjazdowym  Komisji Rolnictwa Sejmiku WZ, które odbyło się w pałacu Ogrodu Dendrologicznego. Korzystając z okazji obecności pana marszałka podpisałem umowę na dofinansowanie  ze środków UE zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007 – 2013. W programie obrad komisji znalazły się m.in. takie tematy jak: włączenie Ogrodu do programu „Szlakiem parków i pałaców woj. zachodniopomorskiego”, sprawa niechcianych ferm norek w naszym województwie. Więcej szczegółów na ten temat: TUTAJ;

 

19.05.2015 r.

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Przelewice;
 • w siedzibie tut. Urzędu odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami firmy Stargard Wind Lubiatowo na temat wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego elektrowni wiatrowych na terenie gminy;

 

18.05.2015 r.

 • narada z sołtysami z terenu gminy dotycząca bieżących spraw sołectw;
 • w siedzibie Starostwa Pyrzyckiego uczestniczyłem w uroczystym wprowadzeniu  mł. insp. Andrzeja Sikory na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach;

 

15.05.2015 r.

 • wraz z Panią kierownik USC Małgorzatą Kędziorą odwiedziłem Jubilatkę Stefanię Golę, mieszkankę Ukiernicy, aby z okazji 90. urodzin złożyć życzenia. i wręczyć list gratulacyjny;

 

14.05.2015 r.

 • w siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie Wojewody Zachodniopomorski Marka Tałasiewicza z samorządowcami naszego powiatu, które dotyczyło m.in.  nurtujących problemów włodarzy gmin z terenu naszego powiatu;

 

12.05.2015 r.

 • w dniu dzisiejszym  wraz z Panią kierownik USC Małgorzatą Kędziorą odwiedziłem Jubilatkę Józefę Biernacką, mieszkankę Kłodzina, aby z okazji 90. urodzin złożyć życzenia. i wręczyć list gratulacyjny;

 

 

11.05.2015 r.

 • w siedzibie tut. Urzędu podpisałem umowę, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Haliny Szagańskiej, z firmą MADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku, reprezentowaną przez prokurenta Waldemara Borowskiego na wykonanie robót budowlanych  związanych z inwestycją pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubiatowie wraz z infrastrukturą techniczną”;

06.05.2015 r.

 • w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach wziąłem udział w uroczystym pożegnaniu Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach Leszka Ciarkowskiego;

 

05.05.2015 r.

 • w dniu dzisiejszym wraz z z-cą wójta gminy Zbigniewem Kupiszem, po długotrwałych negocjacjach, podpisałem aneks do umowy na dzierżawę nieruchomości z obrębu Karsko i Żuków, w wyniku czego uzyskaliśmy 100% podwyżki czynszu dzierżawnego.  Wstępne porozumienie w przedmiotowej sprawie z przedstawicielami Spółki z o.o. „KARSKO” zawarte było dnia 01.04.2015 r., a uchwała w tej sprawie podjęta została przez RG Przelewice dnia 28.04.2015 r.;
 • wraz z p.o. dyrektora Ogrodu Dendrologicznego Beatą Osińską i pracownikiem merytorycznym Magdaleną Soska rozmawialiśmy z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  na temat możliwości udzielenia pomocy finansowej na planowane do realizacji przedsięwzięcia w Ogrodzie oraz uzyskania pożyczki na wyprzedzające finansowanie planowanych na terenie gminy inwestycji;

 

04.05.2015 r.

 

 • w tut. Urzędzie wraz z z-cą wójta gminy Zbigniewem Kupiszem i pracownikiem merytorycznym Joanną Smolak-Benka uczestniczyłem w rozmowach, z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK",  dotyczących udostępnienia lokalu na rozpoczęcie funkcjonowania niepublicznego przedszkola w Laskowie;

 

 

02.05.2015 r.

 • wraz z wiceprzewodniczącym RG Przelewice Marianem Świderskim wziąłem udział w uroczystości związanej z obchodami 60-lecia OSP Lubiatowo;

 

30.04.2015 r.

 • uczestniczyłem w obradach IX Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego;

 

 

29.04.2015 r.

 • w tut. Urzędzie wraz z p.o. dyrektora Ogrodu Dendrologicznego Beatą Osińską spotkałem się z prezesem Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o. o. w Goleniowie Arturem Krasińskim. Rozmowy dotyczyły umowy na zakup i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków;

 

28.04.2015 r.

 • uczestniczyłem w obradach VII Sesji Rady Gminy Przelewice;

 

24.04.2015 r.

 • brałem udział w uroczystym otwarciu Zespołu Elektrowni Wiatrowych w Nowym Chrapowie;

 

23.04.2015 r.

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Przelewice;
 • spotkanie w PUP Pyrzyce w sprawie nowo zatrudnionych pracowników;

 

22.04.2015 r.

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Gminy Przelewice;

 

21.04.2015 r.

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Przelewice;
 • brałem udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP PR Przelewice;

 

20.04.2015 r.

 • w dniu dzisiejszym wraz z inspektor Anną Garzyńską odwiedziłem mieszkankę naszej gminy p. Antoninę Martyniak z okazji Jubileuszu 90. urodzin;

17.04.2015 r.

 • wraz z panią skarbnik Haliną Szagańską w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim podpisałem aneks do umowy o dofinansowanie ze środków UE zadania pn. ,,Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i wyposażeniem świetlicy” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

 

16.04.2015

 • uczestniczyłem w II Konwencie Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;

 

14.04.2015 r.

 • w dniu dzisiejszym wraz z p. Małgorzatą Kędziorą kierownikiem USC odwiedziłem p. Stanisława Polińskiego, mieszkańca naszej gminy, z okazji podwójnego Jubileuszu 93-lecia urodzin i wraz z żoną Wandą 70-lecia ślubu;

10.04.2015 r.

 • w Lubiatowie odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej;

 

O9.04.2015 r.

 • w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach wziąłem udział w uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych;
 • w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielem  ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie  modernizacji sieci elektryczno-energetycznej w Przelewicach;

 

01.04.2015 r.

 • pertraktacje dotyczące ewentualnej sprzedaży przez Gminę sieci gazowej na terenie gminy. Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Poznaniu odbyło się w siedzibie firmy;

 

31.03.2015 r.

 • spotkanie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach w sprawie rozpoczęcia prowadzenia gastronomii w kuchni pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach;

 

30.03.2015 r.

 • spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach z  Ewą Stanecką - Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych ze Szczecina. Spotkanie dotyczyło problemów z jakimi borykają się właściciele zabytkowych budowli na terenie poszczególnych gmin;

 

27.03.2015 r.

 • wraz z pracownikami merytorycznymi Magdaleną Soską i Anną Garzyńską uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

 

26 marca 2015 r.

 • w Urzędzie Marszałkowskim WZ podpisałem umowę o dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa boiska sportowego i ogrodzenia w Przywodziu oraz przebudowa i remont ogrodzenia boiska sportowego w Przelewicach”;

 

24  marca 2015 r.

 • w dniu dzisiejszym wraz z p. Małgorzatą Kędziorą kierownikiem USC wziąłem udział w Jubileuszu 90-lecia urodzin p. Józefy Gąsiorowskiej, mieszkanki naszej gminy;

23 marca 2015 r.

 • w tut. Urzędzie spotkałem się ze starostą Pyrzyckim Kazimierzem Lipińskim i wicestarostą Bartłomiejem Królikowskim oraz radnym Sejmiku WZ Olgierdem Kustosz. Rozmowy dotyczyły podjęcia wspólnych działań w  kierunku przebudowy drogi powiatowej na odcinku: Przelewice - Kłodzino - Rosiny - Płońsko - Przywodzie - Żuków do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122;
 • w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach uczestniczyłem w  eliminacjach szkół podstawowych  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". Więcej informacji na ten temat >> tutaj;
 • w godzinach popołudniowych odbyło się tu również spotkanie robocze dot. organizacji „VIII Przelewickich Dni Folwarku", w którym licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy;

 

20 marca 2015 r.

 • wraz z pracownikami merytorycznymi  Beatą Osińską i Ewą Gąsiorowską-Nawój uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym w Międzyzdrojach  dla Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
 • wziąłem udział w obradach VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice;

19 marca 2015 r.:

 • w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym Kontraktu Samorządowego;
 • w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym miałem przyjemność uczestniczyć;

 

18 marca 2015 r.

 • wraz z pracownikiem merytorycznym Leszkiem Jonczakiem uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Rejonu Oświetleniowego Szczecin ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Robertem Drozdem dotyczącym negocjacji warunków umowy na poprawę jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy Przelewice;

 

16 marca 2015 r.

 • w sali konferencyjnej tut. Urzędu odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego dokonałem wręczenie zaświadczeń dla nowo wybranych sołtysów z terenu gminy Przelewice;

 

13 marca 2015 r.

 • w dniu dzisiejszym wraz z p. Małgorzatą Kędziorą kierownikiem USC wziąłem udział w Jubileuszu 91-lecia urodzin p. Pelagii Biniek, mieszkanki miejscowości Lucin, gm. Przelewice;

 

12 marca 2015 r.

 • w Przelewicach spotkałem się z przedstawicielem F.B.H.U. MODEHPOLMO Sp. z o.o. w sprawie ewentualnej realizacji inwestycji na terenie Ogrodu i w  obrębie zabudowy folwarcznej;

11 marca 2015 r.

 • w tut. Urzędzie spotkałem się z prezesem firmy Dan- Sar Agro Sp. z o.o. Danielem Siniarskim Grobelnym. Spotkanie dotyczyło drogi Radlice – Laskowo;
 • kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielem firmy Domrel, a głównym jego tematem były sprawy związane z kontynuacją prac nad  projektem pod elektrownię wiatrową oraz przedstawienie warunków umowy dzierżawy gruntów;

 

10 marca 2015 r.

 • wraz z panią skarbnik Haliną Szagańską w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisałem umowę o udzielenie dotacji i pożyczki ze środków WFOSiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku biblioteczno-oświatowego w Karsku;
 • w Przelewicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami ,,Grupy Producentów Rolnych Karsko Pyrzyckie” Sp. z o.o, podczas którego, wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Smyka, negocjowaliśmy czynsz dzierżawionych przez w/w firmę gruntów;
 • w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące Kontraktu Samorządowego;

 

07 marca 2015 r.

 • w dniu dzisiejszym uczestniczyłem w imprezie z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach dla Pań z Gminy Przelewice;

 

06 marca 2015 r.

 • wspólnie z pracownikami merytorycznymi: Izabelą Kolańczyk-Michałko i Beatą Osińską brałem udział w kolejnym spotkaniu, które odbyło się w tut. Urzędzie z przedstawicielami firmy Stargard Wind Lubiatowo;
 • w dniu dzisiejszym w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie z p. Tomasem Wilhingiem - prezesem AGRIPLON Spółka  z o.o. w  Kłodzinie w sprawie wzajemnej współpracy;
 • uczestniczyłem w obradach V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice;

 

05 marca 2015 r.

 • w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach wziąłem udział w spotkaniu z dyrektorem zachodniopomorskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Robertem Zborowskim i burmistrzem Pyrzyc Marzeną Podzińską w sprawie przejęcia dróg należących do ANR usytuowanych na terenie gminy Przelewice;

 

04 marca 2015 r.

 • wraz inspektor Beatą Osińską, uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym w tut. Urzędzie z przedstawicielami Spółki Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w celu zawarcia porozumienia, na mocy którego z dniem 1 maja br. Gmina Przelewice przejmie w całości prowadzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Przelewice;
 • wraz z sekretarzem Januszem Wójtowiczem uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym w tut. Urzędzie z prezesem OSP Lubiatowo i sołtysem Sołectwa Lubiatowo Elżbietą  Kurkowiak. Dotyczyło ono uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Lubiatowie zaplanowanego na dzień 10.04.2015 r.  i obchodów 60-lecia OSP Lubiatowo zaplanowanych na dzień 02.05.2015 r.;  

 

26.02.2015 r.

 • wizyta studyjna w Gminie Tuplice dotycząca wymiany doświadczeń w dziedzinie prowadzenia działalności komunalnej w zakresie gospodarki  wodno-ściekowej,  odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK-u  (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);

 

25 luty 2015 r.

 • wziąłem udział w obradach Rady Powiatu Pyrzyckie
 • spotkanie robocze w tut. Urzędzie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku w sprawie umowy dotyczącej wywozu odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przelewice;

 

24 luty 2015 r.

 • w dniu dzisiejszym uczestniczyłem w obradach IV Sesja Rady Gminy Przelewice;

 

23 luty 2015 r.

 • wraz z kierownik USC Małgorzatą Kędziorą odwiedziłem mieszkańca naszej gminy Pana Stanisława Olchowego z okazji Jubileuszu 90. urodzin;
 • uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Przelewicach;

 

20 luty 2015 r.

 • uczestniczyłem w spotkaniu z p. Robertem Zborowskim dyrektorem zachodniopomorskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie;

 

19 luty 2015 r.

 • wziąłem udział w XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Rajski Zaułek” w Wiechowie (Gmina Marianowo);
 • brałem udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Przelewice;

 

18 luty 2015 r.

 • brałem udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Gminy Przelewice;

 

17 luty 2015 r.

 • brałem udział w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Przelewice;

 

16 luty 2015 r.

 •  wspólnie z panią skarbnik Haliną Szagańską uczestniczyłem w spotkaniach:

- z dyrektor Banku Spółdzielczego  Wolin Teresy Michalskiej na temat dalszej współpracy,
- z przedstawicielami firmy DELOITTE w sprawie odzyskania podatku VAT;

 

13 luty 2015 r.

 • wspólnie z pracownikami merytorycznymi: Izabelą Kolańczyk-Michałko i Ewą Gąsiorowską-Nawój brałem udział w spotkaniu z p. Karolem Jaroszyk przedstawicielem firmy Stargard Wind Lubiatowo w celu omówienia zaawansowania procedury planistycznej dot. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiatowo i Ukiernica pod lokalizację farm wiatrowych;

12 luty 2015 r.

 • uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach; rozmowy ze Starostą  dotyczyły kontraktu samorządowego i spraw bieżących  Gminy Przelewice i Powiatu Pyrzyckiego;


11 luty 2015 r.

 • wspólnie z radnym Zbigniewem Kupiszem wziąłem udział w spotkaniu w Karsku z p. Christianem Nielsenem prezesem zarządu ,,Grupy Producentów Rolnych Karsko Pyrzyckie” Sp. z o.o.  i p. Marią Cabaj członkiem zarządu, podczas którego negocjowaliśmy czynsz dzierżawionych gruntów;


10 luty 2015 r.

 • spotkanie w tut. Urzędzie z wicestarostą p. Bartłomiejem Królikowskim, rozmowy dotyczyły rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Przelewice i Powiatu Pyrzyckiego;
   

09.02.2015 r.

 • spotkałem się z grupą przedsiębiorców z Barlinka poważnie zainteresowanych inwestowaniem na obszarze zespołu folwarcznego  przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Były to wstępne rozmowy w przedmiotowym zakresie, kolejną turę rozmów zaplanowano na 13.02.2015 r.;
 • w dniu dzisiejszym z udziałem inspektor Beaty Osińskiej uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Spółki Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w celu omówienia sprawy wypowiedzenia umowy na obsługę w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Przelewice;

 

06.02.2015 r.

 • na prośbę jednego z rolników z m. Kluki wraz z inspektorem Leszkiem Jonczakiem dokonałem wizji lokalnej działalności Spółki Wodnej w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych na terenie Kluki-Oćwieka, a w szczególności tych miejsc, do których były największe zastrzeżenia;

 

05.02.2015 r.

 • zarządziłem wybory sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Przelewice na kadencję 2015-2019, szczegóły w zarządzeniu nr 14/2015 >> do pobrania
 • wraz z panią skarbnik Haliną Szagańską w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim podpisałem aneks do umowy o dofinansowanie ze środków UE zadania pn.,,Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiatowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i wyposażeniem świetlicy” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;
 • w dniu dzisiejszym ogłosiłem nabór na  nowo tworzone stanowisko urzędnicze „Inspektor d/s projektów i wniosków unijnych” w Referacie Organizacyjno-Społecznym Urzędu Gminy w Przelewicach. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo >> tutaj

 

04.02.2015 r.

 • uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego;

 • wziąłem udział wraz z inspektorem Beatą Osińską w szkoleniu dla rolników w Lucinie, które zorganizował wspólnie z Gminą Przelewice Terenowy Zespół Doradców w  Pyrzycach - ZODR Barzkowice;

   

03.02.2015 r.

 • w dniu dzisiejszym brałem udział w spotkaniu rolników z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą i z-cą dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Andrzejem Matyjaszek, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach. Rolnicy podczas spotkania przedstawili swoje postulaty i propozycje działań w celu przejęcia dzierżawionych ziem po byłym PGR Ślazowo. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo >> tutaj
 • wspólnie z pracownikami merytorycznymi: Izabelą Kolańczyk-Michałko i Ewą Gąsiorowską-Nawój wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Wpd z Poznania. Rozmowy dotyczyły  działań inwestycyjnych w zakresie lokalizacji farm wiatrowych na terenie naszej gminy;

 

30.01.2015 r.

 • w dniu dzisiejszym ogłosiłem konkurs na trenera środowiskowego w ramach kompleksu boisk „Moje Boisko - Orlik 2012” posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o sporcie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo >> tutaj
 • uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Przelewicach;
 • wziąłem udział wraz z sekretarzem Januszem Wójtowiczem w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbyło się Punkcie Przedszkolnym w Przelewicach. Przedszkolaki zaprezentowały  ciekawy program artystyczny;

 

29.01.2015 r.

 • wraz z inspektor Ewą Gąsiorowską-Nawój uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Wydziału Zarządzania Strategicznego RPO w Szczecinie Marcinem Szmyt i radnym Sejmiku WZ Olgierdem Kustoszem. Tematem spotkania były sprawa dotycząca uszczegółowienia zasad wdrażania Kontraktu Samorządowego;

 

28.01.2015 r.

 • w tym dniu wraz z inspektor Beatą Osińską brałem udział  w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Dolna Odra, na którym omówiono m.in. sprawy w zakresie wyboru metody i ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty;

 

27.01.2015 r.

 • wspólnie z sekretarzem Januszem Wójtowiczem,  pracownikami merytorycznymi: Ewą Gąsiorowską-Nawój i Leszkiem Jonczakiem wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy DUON Dystrybucja S.A. Wiodącym tematem rozmowy było przedstawienie możliwość i korzyści jakie stwarza utworzenia grupy zakupowej  gazu do obiektów użyteczności publicznej;
 • uczestniczyłem wraz z pracownikami merytorycznymi: Anną Garzyńską i Ewą Gąsiorowską-Nawój w spotkaniu z burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim. Byli także: kierownik Referatu Inwestycyjnego UM w Barlinku Janusz Zubyk i inspektor Janusz Mickiewicz. Tematem spotkania była dyskusja dotycząca projektów Gminy Przelewice możliwych do realizacji w ramach Kontraktu Samorządowego;

 

26.01.2015 r.

 • Szanowni Państwo -  zapraszam do udziału w badaniach ankietowych dotyczących opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji zabudowy folwarcznej oraz zespołu pałacowo-parkowego w Przelewicach. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo >> tutaj

 

23.01.2015 r.

 • wspólnie z pracownikiem merytorycznym inspektor Ewą Gąsiorowską-Nawój uczestniczyłem w spotkaniu ze Starostą Pyrzyckim Kazimierzem Lipińskim i Wicestarostą Bartłomiejem Królikowskim. Rozmowy dotyczyły rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Przelewice i Powiatu Pyrzyckiego;

 

22.01.2015 r.

 • przy udziale pracowników merytorycznych: Ewy Gąsiorowskiej-Nawój i Beaty Osińskiej wziąłem udział w spotkaniu z prezesem Jarosławem Chrzanowskim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Rozmowy dotyczyły ochrony środowiska i inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnego;

 

20.01.2015 r.

 • wraz z inspektor Ewą Gąsiorowską-Nawój uczestniczyłem w spotkaniu z wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą i radnym Sejmiku Olgierdem Kustoszem. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z rozwojem gospodarczo-inwestycyjnym Gminy Przelewice, a w szczególności koncepcją  zagospodarowania zabudowy folwarcznej w Przelewicach;


19.01.2015 r.

 • w tym dniu wraz z grupą radnych Rady Gminy Przelewice spotkaliśmy się w Ogrodzie Dendrologicznym z dyrektor Marią Syczewską celem pilnego podjęcia działań naprawczych w zakresie poprawy funkcjonowania Ogrodu. Pani Dyrektor zobligowana została do przygotowania planu naprawczego funkcjonowania Ogrodu i przedstawienia go niezwłocznie wójtowi i radzie, gdyż będzie to jednym z głównych tematów obrad na najbliższej sesji (luty br.);
 • zorganizowałem spotkanie, dotyczące VIII Przelewickich Dni Folwarku z przedstawicielami organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i osobami, które zainteresowane są promocją swoich produktów i współpracą z Gminą. Naszą intencją jest to, aby obsługą gastronomiczną imprezy zajęły się stowarzyszenia, działające na terenie gminy i rady rodziców poszczególnych szkół. Więcej szczegółów na ten temat >> tutaj;

 

17.01.2015 r.

 • brałem udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Lubiatowo, na którym byli obecni: radny Rady Gminy Przelewice Zbigniew Kupisz, prezes OG Z OSP RP Przelewice Henryk Nawój, komendant Gminny Z OSP RP Przelewice Janusz Wójtowicz. Był również przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP Cezary Kocanowski, a także sołtys Sołectwa Lubiatowo Elżbieta Kurkowiak. W trakcie zebrania było poruszanych szereg tematów, dotyczących funkcjonowania jednostki;

 

15.01.2015 r.

 • w tym dniu na zaproszenie Burmistrza Lipian wziąłem udział w Spotkaniu Noworocznym w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, w którym uczestniczyli wszyscy włodarze samorządowi z naszego powiatu i okolic;

 

14.01.2015 r.

 • grupa przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego w Przelewicach odwiedziła nasz Urząd. W trakcie spotkania opowiedziałem naszym  niecodziennym gościom, na czym polega moja praca oraz innych pracowników urzędu. Następnie oprowadziłem dzieci po urzędzie, a na koniec poczęstowałem je słodyczami;
 • uczestniczyłem wraz z pracownikami merytorycznymi: Ewą Gąsiorowską-Nawój i Beatą Osińską w zebraniu wiejskim, dotyczącym zagospodarowania ścieków komunalnych na terenie miejscowości Jesionowo. Był także radny Rady Gminy Przelewice Grzegorz Paplicki. Wcześniej tego typu spotkania odbyły się w miejscowościach: Bylice i Rosiny;

 

13.01.2015 r.

 • w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbyło się spotkanie, na którym wręczyłem certyfikaty umiejętności komputerowych ECDL dla 12 uczestników kursu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 

09.01.2015 r.

 • uczestniczyłem w spotkaniu roboczym w Urzędzie Gminy z prezesami i kierowcami pięciu jednostek OSP z terenu gminy. W spotkaniu wzięli udział także: prezes OG Z OSP RP Przelewice Henryk Nawój, komendant Gminny Z OSP RP Przelewice Janusz Wójtowicz, inspektor UG Teresa Kowalczyk i strażacy ochotnicy. Główny temat to zwrócenie uwagi na prawidłową gospodarkę finansową działalności jednostek OSP na terenie gminy;

 

31.12.2014 r.

 • zawarłem umowę z Kancelarią Adwokacką Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska ze Szczecina na świadczenie obsługi prawnej. Pragną nadmienić, że z usług prawniczych mogą także korzystać mieszkańcy naszej gminy.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia