Dziś jest: Wtorek 02 czerwca 2020, imieniny: Erazma i Marianny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Gminne Centrum Kultury w Przelewicach

Otwarcie Gminnego Centrum Kultury

11 maja 2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowo wyremontowanego obiektu Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach (GCK). Otwarcie Centrum stało się możliwe dzięki zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury”. Inwestycja realizowana i współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt całkowity zadania to 1.100.242 zł, w tym dofinansowanie 770.973 zł.

Otwarcie uroczystości rozpoczął Wójt Gminy Przelewice p. Marek Kibała przywitaniem zaproszonych Gości. Wśród osób obecnych byli m.in.: Burmistrz Barlinka p. Zygmunt Siarkiewicz, Burmistrz Lipian p. Krzysztof Boguszewski, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach p.  Elżbieta Wiktorko, Inspektor Nadzoru branży sanitarnej p. Marek Skierski, Przewodniczący Rady Gminy Przelewice p. Marian Świderski wraz z  Radnymi, Sołtysi, proboszczowie parafii w Barlinku – ks. Jerzy Brocławik i w Przelewicach - ks. Roman Dutko, Dyrektorzy: placówek oświatowych i Ogrodu,  przedstawiciele UG Przelewice wraz z Sekretarzem Gminy i koordynatorem projektu p. Lidią Cielecką oraz mieszkańcy z terenu gminy. Ponadto swą obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele mediów: Redaktor Naczelny „Gazety Ziemi Pyrzyckiej” p. Jerzy Goclik,  Redaktor Głosu Szczecińskiego p. August Kimbar i Redaktor Naczelny Dwutygodnika Puls Powiatu p. Ryszard Tański.

Pan Wójt w krótkim wystąpieniu przypomniał historię powstania  budynku oraz przedstawił zakres wykonanych prac, które  umożliwiły powstanie funkcjonalnej i nowocześnie wyposażonej siedziby Centrum. W ramach realizacji projektu na terenie budynku wykonano roboty w części rozbiórkowe i pełny zakres robót ogólnobudowlanych. Obiekt  wyposażony został w sprzęt nagłaśniający i meble. Adaptacja objęła również sanitariaty (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenia socjalne: gospodarcze i funkcjonalnie związane z salą widowiskową. Dokonano także przebudowy wszystkich instalacji tj. wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, elektrycznej i gazowej. Ponadto zgodnie z harmonogramem wykonano instalacje odgromową i p/pożarową oraz zamontowano monitoring obiektu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marian Świderski wyrażając swe zadowolenie ze wzajemnej współpracy pomiędzy organem uchwałodawczym, a wykonawczym nadmienił, iż dobrze byłoby podejmować kolejne inicjatywy, tak aby w innych miejscowościach na terenie gminy mogły powstawać podobne obiekty.

W trakcie uroczystości głos zabrał także Burmistrz Barlinka p. Zygmunt Siarkiewicz, który w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie partnerskiej współpracy  pomiędzy obiema gminami, pogratulował także cennej inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy w dziedzinie życia kulturalnego i wspomniał również o wcześniejszych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju turystyki. Działania te - jego zdaniem - ukazują na zewnątrz, że Gmina ma dobrego gospodarza Wójta i Radę Gminy.

W kolejnym punkcie wystąpienia p. Wójt przedstawił prezentację dotyczącą inwestycji zrealizowanych przez Gminę ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, a mianowicie:  „Budowa drogi Gminnej w Kosinie” i „Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury”. W trakcie prezentacji zapoznał zebranych z historią powstania obiektu wybudowanego przed 1945 rokiem. Dawna jego nazwa to Gminny Ośrodek Kultury. W latach 80-tych na terenie GOK-u działały: zespół śpiewaczy, prowadzony przez p. Bernarda Skalskiego, koło fotograficzne, a także wyświetlane były filmy i odbywała się nauka gry na instrumentach . W 1986 r. GOK uległ pożarowi, a w latach 2004-2009 wydzierżawiono był dla prywatnych osób. Przed remontem obiekt był zaniedbany i nie nadawał się do użytku. Potrzebę powstania GCK-u w poprzedniej kadencji Rady najbardziej artykułowały p. Maria Ziarkowska  i p. Beata  Woźniak, co doprowadziło w ostateczności do rozpoczęcia działań w tym kierunku, a ówczesna Rada  pomysł ten zaakceptowała. W nowo powstałym Centrum prowadzona będzie działalność kulturalno-artystyczna i rozrywkowa, pod kierunkiem p. Ewy Starzyńskiej, pracownika UG Przelewice.

W dalszym etapie uroczystości Przewodnicząca Komisji Społecznej RG Przelewice p. Krystyna Nawój zarecytowała wiersz o tematyce związanej z potrzebą ożywienia życia kulturalnego mieszkańców.

Poświęcenia nowo otwartego obiektu dokonał Proboszcz Parafii pw. MB Królowej Polski w Przelewicach – ks. Roman Dutko. Kolejnym punktem otwarcia było zaprezentowanie programu artystycznego w  wykonaniu zespołu „Jutrzenka”. Po części artystycznej Goście na czele z Panem Wójtem zwiedzili nowo wyremontowane Centrum. Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowanu poczęstunku dla Pań: Bożena Fiszer, Alicja Maniewicz i Ewy Balcerak.

Autor: Anna Garzyńska

>>galeria<<

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia