Dziś jest: Czwartek 19 września 2019, imieniny: Januarego i Konstancji
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

GKP Przelewice

Miody przelewickie

Miody przelewickie produktem tradycyjnym

20 marca br. w Przelewicach odbyło się spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście: p. Marek Kibała Wójt Gminy i p. Marian Świderski Przewodniczący Rady Gminy. Prowadzący zebranie p. Olgierd Kustosz przedstawił zagadnienia z zakresu działalności pszczelarskiej Koła, które podczas spotkania będą omawiane.

Poinformował również zebranych o sukcesie, jaki Państwu Ewie i Olgierdowi Kustosz udało się osiągnąć, a mianowicie certyfikat wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych „Miodów przelewickich”.    To ogromna satysfakcja  dla Państwa Kustoszów i szansa na promocję miodów, które produkują oraz regionu, z którego pochodzą.

W dniu 06 marca br. „Miody Przelewickie” zostały wpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listę Produktów Tradycyjnych. To miody robione tradycyjnie od wielu lat przez Państwa Ewę i Olgierda Kustoszów. Pod nazwą „Miody Przelewickie” może być wytwarzanych kilka odmian miodów np. wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, rzepakowy, gryczany, wrzosowy, faceliowy bławatkowy i z nawłoci. Smak w/w miodów w 2011 r. doceniło jury konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”, przyznając I nagrodę w kategorii Miody.

Uzyskany certyfikat  zapewnia wysoką jakość produktu, jak i ochronę prawną  nazwy receptury i kontrolę procesu jego produkcji. W związku z tym Państwo Kustosz są na etapie przygotowywania nowej szaty graficznej produktu, na której zamieszczony będzie odpowiedni znak jakości dla produktu tradycyjnego i herb Gminy Przelewice.

W dalszej części spotkania Państwo Kustoszowie przedstawili historię powstania produktu i przy tej okazji złożyli podziękowania wraz z dyplom od Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego dla: p. Zygmunta Mielcarek i p. Edwarda Gos za duże zaangażowanie w rozwoju pszczelarstwa na terenie gminy. Gratulacje i serdeczne podziękowania złożyli także p. Marek Kibała i p. Marian Świderski, a w szczególności Państwu Ewie i Olgierdowi Kustosz za to, że „Miody przelewickie” zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych i za promowanie naszej gminy. Jest to wielkie osiągnięcie i szansa, nie tylko dla Państwa Kustosz, ale także dla wszystkich pszczelarzy z terenu gminy. Zapewnili ze swej strony wsparcie i otwartość do współpracy w promocji i rozwoju produktu oraz kolejnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Pasję do pszczół u p. Olgierda zaszczepił ojciec Franciszek Kustosz wraz z żoną Dominiką, którzy w latach 70-tych założyli swoją pasiekę. Olgierd, już jako chłopiec pomagał ojcu przy pracach pasiecznych, miodobraniach i budowie uli. Państwo Kustoszowie do swojej pracy pszczelarskiej podchodzą z dużym zaangażowanie i pasją. Mają w tym zakresie duże doświadczenie i wiedzę, którą  sukcesywnie zdobywali. Aktualnie posiadają uprawnienia wykwalifikowanych pszczelarzy i Mistrzów Pszczelarskich oraz Hodowców Matek Pszczelich i Producentów Pakietów i Odkładów Pszczelich.  Pan Olgierd Kustosz posiada też uprawnienia rzeczoznawcy próbobiorcy miodów i certyfikat rzeczoznawcy chorób pszczelich. Państwo Kustoszowie często biorą udział w różnego typu imprezach lokalnych i regionalnych, podczas których prezentują oraz aktywnie promują "Miody Przelewickie” i produkty pochodzenia pszczelarskiego. W 2011 r. zostali członkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego.

Gratulujemy uzyskania certyfikatu produktu tradycyjnego i życzymy dalszych sukcesów w jego rozwoju!

Autor: Anna Garzyńska

>>galeria<<

Miody przelewickie - na Liście Produktów Tradycyjnych

 

 


Spotkanie informacyjne Gminnego Koła Pszczelarzy

 

26.08.2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przelewicach  odbyło się spotkanie  Gminnego Koła Pszczelarzy w Przelewicach (GKP).  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie,  Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała i członkowie GKP w Przelewicach.

 Prowadzący spotkanie Prezes GKP Olgierd Kustosz przedstawił tematykę zebrania, a następnie omówił szczegółowo następujące sprawy:
1. Zadrzewienie i zakrzewienie dróg gminnych i miejsc wymagających nasadzeń.
2. Problem wycinki drzew i konserwacji istniejącego drzewostanu.
3. Stała informacja o zagrożeniach dla pszczół, wypływających z niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin.
Ponadto w/w dokonał projekcji filmu pt. „Milczenie pszczół” oraz przedstawił wstępną wersję projektu pt. „My dla pokoleń”, którego głównym celem jest nawiązanie współpracy ze szkołami z terenu gminy Przelewice w zakresie edukacji ekologicznej.  Patronat nad projektem zaproponowano Wójtowi Gminy Przelewice. 
Warto dodać, że aktualnie GKP realizuje projekt ze środków publicznych Gminy Przelewice z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W dalszej części spotkania przystąpiono do rozmów i wymiany poglądów oraz doświadczeń na temat pracy przy pszczołach, sprzedaży miodu, a także  o występujących obecnie zagrożeniach dla rodzin pszczelich.

Wójt Gminy Przelewice w  swym wystąpieniu podkreślił, jak ważna jest świadomość ekologiczna, aby  zapobiegać degradacji środowiska, w którym żyjemy oraz ze swej strony zapewnił  o wsparciu inicjatywy podejmowanych przez GKP. Dodał, iż pszczoły pełnią jedną z najważniejszych ról w środowisku naturalnym.  Niestety z dokonanych ustaleń wynika, że niekontrolowany postęp techniczny doprowadził do skażenia, a przez to do degradacji środowiska naturalnego.  To przede wszystkim rolnik musi zrozumieć, że pszczoła jest jego przyjacielem, a nie wrogiem.  Ponadto ważnym działaniem w  kierunku stworzenia lepszych warunków dla rozwoju rodzin pszczelich na terenie gminy jest stworzenie w każdym sołectwie planu nasadzeń w ścisłym uzgodnieniu z GKP. 

 

>>Galeria


Autor:
Anna Garzyńska

 

 

 

 


IV WOJEWÓDZKIE DNI PSZCZELARZA 2007


Dnia 1 września 2007 r na placu folwarcznym  w Przelewicach odbyły się IV Wojewódzkie Dni Pszczelarza. Uroczystość rozpoczęła się korowodem pocztów sztandarowych, delegacji Kół Pszczelarzy i  przedstawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości z placu folwarcznego do Kościoła zabytkowego z XIII w. p.w. MB Królowej Polski w Przelewicach celem uczestnictwa we Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. Proboszcza Kanonika Zygmunta Wawszczaka i Ks. Proboszcza Romana Dutko.  Po Mszy Świętej korowód przemaszerował na plac folwarczny, gdzie  zasadzono symboliczne drzewo lipy na zabytkowej alei lipowej i  poświęcono nowotworzony Skansen infrastruktury pszczelarskiej.  Organizatorem przedsięwzięcia było Gminne Koło Pszczelarskie w Przelewicach przy wsparciu organizacyjnym Gminy Przelewice.
Gmina Przelewice aktywnie włączyła się w organizację w/w imprezy. Uroczystego otwarcia IV Wojewódzkich Dni Pszczelarza dokonał mgr Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice witając jednocześnie: przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, delegacje Kół Pszczelarskich z całej Polski z Panem Tadeuszem Sabatem Prezydentem P.Z.P. na czele. Następnie wystąpił Pan Mieczysław Ukleja Prezes WZP Szczecin, wręczając osobom zasłużonym  wyróżnienia i odznaczenia.
Ponadto w trakcie  IV Wojewódzkich Dni Pszczelarza wygłoszone zostały wykłady przez: prof.: Tadeusza Grygiela   nt. „Produkty pszczele w naturalnej terapii,  a zdrowie człowieka”, dr Jaromira Palusińskiego nt. „Możliwości dofinansowania działalności pszczelarskiej ze środków unijnych”.

Podczas imprezy można było zwiedzać  stoiska pszczelarzy, oranżerię wraz z przygotowaną wystawą obrazów Ireneusza Czaboćko, Wioletty Kubickiej i Doroty Boreckiej oraz  Ogród Dendrologiczny, a  na placu folwarcznym dokonać degustacji przepysznych  niestandaryzowanych miodów prosto z pasiek, a także  posłuchać gry na skrzypcach utalentowanej skrzypaczki Pani Dagmary Domagała i zespołów artystycznych: wystąpił przelewicki zespół "Jutrzenka", zespół z Pyrzyckiego Domu Kultury „The Paukers”. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna, którą prowadził zespół Retro z Płońska. Wszyscy uczestnicy imprezy mieli możliwość  skorzystania z oferty lokalnych podmiotów gastronomicznych.

Autor: Anna Garzyńska

 


ZAINICJOWANIE I  REAKTYWOWANIE  GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY W PRZELEWICACH
    

W dniu 23.02.2007 r. w Sali Konferencyjnej Pałacu Ogrodu Dendrologicznego odbyło się zebranie reaktywujące Gminne Koło Pszczelarzy w Przelewicach (GKP). Prowadzący zebranie Pan Olgierd Kustosz przedstawił celowość reaktywującego się GKP i omówił historię wcześniej istniejącego Koła z lat 70-80.

W spotkaniu udział wzięli członkowie nowo powstającego GKP i przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, przedstawiciele gminy, w tym Wójt Gminy w Przelewicach,  Dyrektor Zakładu Budżetowego Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach oraz Sołtys Sołectwa Przelewice.  Pan Marek Kibała –Wójt Gminy Przelewice w  wystąpieniu poparł cenną inicjatywę GKP, wynikającą z  historii pszczelarstwa naszego regionu  i ze strony Gminy zapewnił pomoc w dalszym rozwoju GKP.  Do współpracy  chętnie włączy się także Ogród ze swym potencjałem, by wspierać GKP  i kreować nowy produkt lokalny, jakim mają być „Miody Przelewickie”.

Do władz Zarządu GKP  wybrano:

  1. Prezes Koła – Olgierd Kustosz,
  2. Sekretarz Koła – Ksawery Mazur,
  3. Skarbnik Koła – Ewa Kustosz.

Na honorowego Prezesa Koła wybrano Pana Edwarda Gos (byłego Prezesa Koła).

Nowo wybrany Zarząd poinformował zebranych, iż ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby GKP funkcjonowało prężnie i było zauważalne w naszym regionie, a w pierwszej kolejności, przy współpracy Gminy, zamierza podjąć się realizacji  następujących zadań:

  1. Poprawa infrastruktury roślin, drzew i krzewów  na drogach śródpolnych i nieużytkach na terenie tut. Gminy.
  2. Prawidłowe prowadzenie zabiegów ochrony roślin poprzez możliwość uczestnictwa przedstawiciela GKP na szkoleniach operatorów opryskiwaczy.
  3. Utworzenie Komisji d/s Wytrucia Pszczół Środkami Ochrony Roślin przy UG Przelewice.
  4. Możliwość wsparcia finansowego działalności GKP z funduszy gminnych, krajowych  i unijnych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia