Dziś jest: Środa 18 września 2019, imieniny: Ireny i Józefa
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Informacje dla rolników

List Prezesa KRUS do rolników

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w otwartym liście do rolników informuje o zawarciu umowy w sprawie Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu oraz macierzyńskiemu. Więcej szczegółów >> TUTAJ

 

 


Płatności bezpośrednie w roku 2015 - broszura

ARiMR przygotowała broszurę "Płatności bezpośrednie w 2015 roku". Znajdują się w niej wszelkie informacje potrzebne do tego by skutecznie ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 rok >> tutaj

 


Szkolenie dla rolników z zakresu płatności bezpośrednich

ZACHODIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Barzkowicach TZD Pyrzyce i Gmina Przelewice
zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu

 11.03.2015 r.

Gminne Centrum Kultury w Przelewicach (godz. 10.00}

Temat szkolenia:

 1. PROW 2014-2020 – cele i priorytety Programu. Płatności bezpośrednie w 2015 r.  – ARiMR  Biuro Powiatowe w Pyrzycach.
 2. Dopłaty do materiału siewnego (praktyczne sporządzanie Wniosków).   

TZD Pyrzyce

    Waldemar Malanowski


Szkolenie dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Barzkowicach TZD Pyrzyce zapraszają na szkolenie:

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Z UWZGLĘDNIENIEM INTEGROWANEJ OCHRONY W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, którym skończył się okres ważności nabytych uprawnień

(szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona).

Termin i miejsce szkolenia:


25 marzec 2015 r. - Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne w Pyrzycach ul. Kościuszki 26

 

Kontakt pod nr telefonów: 91/5704875, 513161508, 604330914

Waldemar Malanowski


Prosument - dotacje na Odnawialne Źródła Energii 2015 - nabór wniosków

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW nowej oferty programowej na lata 2015-2020, nabór wniosków do programu priorytetowego "Prosument" uruchomiony - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Program Prosument ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Beneficjentami są przede wszystkim osoby fizyczne, JST oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym nie później niż do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację programu. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją należy składać osobiście lub drogą pocztową – do pobrania >> tutaj
 

 


 

Szkolenie dla rolników z zakresu wzajemnej zgodności

ZACHODIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Barzkowicach TZD Pyrzyce i Gmina Przelewice
zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu

 25.02.2015 r.

Gminne Centrum Kultury w Przelewicach (godz. 10.00}

Temat szkolenia:

 1. Jak zapewnić skuteczność działania środków ochrony roślin? – agro –perfect.
 2. BHP w gospodarstwie rolnym (PIP)  – wymóg Zasady Wzajemnej Zgodności (cross-compliance).
 3. Dopłaty do materiału siewnego (praktyczne sporządzanie Wniosków).  

TZD Pyrzyce

    Waldemar Malanowski

    

 


Spotkanie marszałka Jarosława Rzepy z rolnikami

3 lutego br. z inicjatywy wójta Mieczysława Mularczyka i radnego Sejmiku Olgierda Kustosza zorganizowano spotkanie rolników z  marszałkiem Jarosławem Rzepą i z-cą dyrektora ANR Andrzejem Matyjaszkiem.  Rolnicy podczas spotkania przedstawili swoje postulaty i propozycje działań w celu przejęcia dzierżawionych ziem po byłym PGR Ślazowo. Wójt w pełni popiera postulaty rolników i zapewnił ze swej strony swoje wsparcie.

Umowa z dotychczasowym dzierżawcą kończy się w bieżącym roku.   W związku z tym, iż nie dotrzymuje warunków umowy rolnicy domagają się nie przedłużenia dalszej dzierżawy. Główne w tym zakresie ich zarzuty to: poddzierżawianie ziemi osobom trzecim, nie zatrudnienie wymaganej umową ilości pracowników i rozbiórka obiektów gospodarczych po byłym PGR-rze. W tej sytuacji nasi rolnicy chcieliby przejąć dzierżawione grunty.

Z-ca dyrektora Andrzej Matyjaszek obiecał zająć się przedmiotową sprawą. Natomiast marszałek Jarosław Rzepa w swej wypowiedzi zapewnił, iż dogłębnie przyjrzy się tej sprawie i w przypadku uzasadnionych przesłanek przemawiających za argumentami rolników zadeklarował pomoc ze swej strony.

Po zebraniu marszałek Rzepa, znając nasze problemy z niechcianą hodowlą norek, odwiedził działający nadal punkt dozoru.

Leszek Jonczak


Spotkanie z marszałkiem Jarosławem Rzepą

Zapraszam wszystkich rolników na spotkanie z Jarosławem Rzepą marszałkiem województwa zachodniopomorskiego i Andrzejem Matyjaszek z-cą dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, które odbędzie się 3 lutego  (wtorek) br. o godz. 20:00 w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.

 


UWAGA ROLNICY !

W związku ze strajkiem ogólnopolskim rolników zaplanowanym w dniach od 03 do 09 lutego 2015 r. Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie odwołał spotkanie  z rolnikami zaplanowane na dzień 03.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Przelewicach.

Wójt Gminy

   Mieczysław Mularczyk


Zaproszenie na szkolenie - dopłaty do materiału siewnego

Terenowy Zespół Doradców w  Pyrzycach - ZODR Barzkowice i Gmina Przelewice zapraszają na szkolenie, które odbędzie się w dniu 04 lutego (godz. 10.00) w  Świetlicy wiejskiej w Lucinie.
                                

Temat szkolenia:

 1. Zazielenienie w ramach WPR.
 2. Dopłaty  do materiału siewnego (praktyczne sporządzanie wniosków) .             

   TZD Pyrzyce

Waldemar Malanowski


Afrykański pomór świń - Główny Inspektorat Weterynarii ostrzega!

Główny Inspektorat Weterynarii przekazuje informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń, skierowane dla hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych i leśników.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta,burmistrza).

Więcej informacji na temat Afrykańskiego pomoru świń w poniższych ulotkach.

Autor: Główny Inspektorat Weterynarii, a.harz@naszraciborz.pl

 

 

25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego 

 

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. OT ARR w Szczecinie przesyła komunikat prasowy z prośbą o rozpowszechnienie, zamieszczenie na łamach Państwa Wydawnictw, stron internetowych i i przekazanie informacji rolnikom.


Seminarium w Barzkowicach - „Warsztaty polowe”

26 czerwca Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, w godzinach  od 10.00 do 14.00, organizuje seminarium „Warsztaty polowe”.

Warsztaty są kontynuacją imprezy rozpoczętej cztery lata temu, której zadaniem jest między innymi prezentacja polowa odmian zbóż zalecanych do uprawy w warunkach województwa zachodniopomorskiego.W tym roku tematem wiodącym seminarium będzie integrowana ochrona roślin, której zasady obowiązują wszystkich profesjonalnych producentów, użytkowników środków ochrony roślin od 1 stycznia tego roku.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.zodr.pl/download/aktualnosci/dni_pola_2014.pdf


Ja i natura 2000 - bezpłatne warsztaty

Realizując zadanie „Ja i Natura 2000”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 16 czerwca br. organizuje bezpłatne warsztaty terenowe dla mieszkańców terenów położonych na obszarze Natura 2000, doradców rolnośrodowiskowych oraz wszystkich zainteresowanych powyższym tematem.

Głównym celem warsztatów jest:

 • -nabywanie wiedzy na temat obszarów Natura 2000,
 • -sposoby rozwiązywania „problemów” z funkcjonowaniem gospodarstw na terenie obszarów Natura 2000,
   
 • -korzyści wynikających z gospodarowania na obszarach Natura 2000-programy rolnośrodowiskowe,
   
 • -ochrona bioróżnorodności terenów rolniczych,
   
 • -prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
   
 • -stosowanie w rolnictwie technik przyjaznych środowisku przyczyniających się do zachowania i poprawy stanu bioróżnorodności,
   
 • -podnoszenie świadomości na temat Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.
   


W programie przewidziany jest wykład z ekspertem-botanikiem Panią Danutą Ankutowicz oraz spotkanie z przedstawicielem Ostoi Ińskiej. W czasie warsztatów zaplanowano obserwację siedlisk przyrodniczych z cennymi roślinami. Więcej szczegółów na stronie: http://www.zodr.pl/index.php?site=aktualnosci&id=296

S.B.


Kredyty preferencyjne


Nadal jest możliwe wsparcie z ARiMR na zakup ziemi przez rolników.

informacje szczegółowe

 


Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przemieszczania świń i polowań

26 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. Główny Lekarz Weterynarii przekazał wytyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów w/w rozporządzenia.

Dokument  - do pobrania


AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE - komunikat Głównego Lekarza Weterynarii


List Prezesa KRUS do rolników

Prezes KRUS, Artur Brzóska, apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Do pobrania - wersja PDF

 

 


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie do 14 marca br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia udostępniają także wszystkie terenowe jednostki KRUS.

 

 


Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest (jako płatnik świadczeń) do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Zaliczki te ustala się na podstawie art. 32 ustawy, z uwzględnieniem skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w roku podatkowym 2014 obowiązywała będzie analogiczna, jak w roku 2013 skala podatkowa tj.:

 • do kwoty 85.528 zł - podatek wynosi 18% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
 • ponad 85.528 zł - podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosić będzie 46 zł 33 gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku – 3.091 zł.

Prezentowana skala podatkowa oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. – analogicznie, jak przed tą datą - jednostki terenowe KRUS będą pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od  wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek tj. 46 zł 33 gr. Wyjątek od tej zasady stanowią emeryci/renciści uzyskujący bardzo niskie dochody (do 3.091 zł) oraz bardzo wysokie dochody (powyżej 85.528 zł) w skali roku.

Dochody do 3.091 zł nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego i nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek. Natomiast, jeżeli emeryt/rencista (licząc od początku roku) przekroczy dochód 85.528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. 

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 1
Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy o wskaźniku wymiaru 1,00 tj. w kwocie 831 zł 15 gr brutto do wypłaty otrzyma 717 zł 15 gr.  Z kwoty renty rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 114 zł (tj. 103,25 zł + 10,59 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego). 

Sposób wyliczenia potrąceń:
831 zł x 18% - 46,33 zł = 103,25 zł – zaliczka na podatek dochodowy
831,15 zł x 9% = 74,80 zł tj. po zaokrągleniu 75 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
831,15 zł x 7,75% = 64,41 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy, natomiast pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10,59 zł potrącana jest ze świadczenia rentowego

Więcej informacji na ten temat na stronie:  http://www.krus.gov.pl/komunikaty/dokument/artykul/zasady-potracania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-i-skladek-na-ubezpieczenie-zdrowotne-1/

 


Zapraszmy na szkolenie dla rolników

 

 


Akcyza 2014 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

I.  W terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

II.  W terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 

 • 2 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
   
 • 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  www.minrol.gov.pl, a także udostępniony w urzędzie gminy do kopiowania.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przelewicach pok. 16 lub pod numerem telefonu 91/3913815.

 


Komunikat ARR - dopłaty do materiału siewnego

 
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Przypomina!
Dopłaty do materiału siewnego
Kwalifikowany materiał siewny - gwarancją dobrego plonu
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie informuje, że w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2014 r. można będzie ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Dotyczy to materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka i mieszanek zbożowych i pastewnych, zakupionych i zużytych do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.zir.pl/aktualnosci/50/komunikat-arr-doplaty-do-materialu-siewnego/

 


Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych

Prezentujemy komunikat Głównego Lekarza Weterynarii skierowany do hodowców zwierząt gospodarskich na temat zakazu stosowania mączek mięsno – kostnych

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego obrotu mączek mięsno – kostnych

 


Uwaga włośnica!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje, że od maja 2013 na terenie powiatu pyrzyckiego stwierdzono w trzech gospodarstwach u sześciu świń wystąpienie włośnicy.

Włośnicę stwierdzono w miejscowości Jesionowo, dwukrotnie w maju i październiku oraz w miejscowościach Kłęby i Nowy Przylep. Włośnica jest dla ludzi ciężką. chorobą pasożytniczą. Zarazić można się jedynie jedząc nie badane, zainfekowane larwami włośnia mięso.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonywania uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny należy:

 • na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju świń, cieląt do 6 miesiąca życia, owiec, kóz, fakt ten zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pyrzycach (tel. 91/5704424) w formie pisemnej bądź ustnej,
 • w przypadku uboju cieląt do 6-go miesiąca życia, owiec, kóz, fakt ten należy zgłaszać pisemnie wraz z oświadczeniem o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka na własny koszt,
 • uboju może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje,
 • mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, obowiązkowo poddaje się badaniu na obecność włośni,
 • mięso pozyskane na użytek własny nie może zostać wprowadzone do obrotu.

Punkt przyjęcia prób mięsa do badania w kierunku włośnicy znajduje się przy terenowej pracowni diagnostyki włośnicy w Kłodzinie 65, 74-210 Przelewice. Próby przyjmowane są w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00-10.00. W pozostałe dni informacje o badaniu mięsa udziela lekarz wet. Artur Konieczny pod numerem telefonu 692296817.


KOMUNIKAT ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, by podczas jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie stosowali się do kilku zasad:

1) Nie należy:

 • urządzać polowań,
 • wprowadzać wycieczek, grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
 • dotykać, zbierać i niszczyć przynęt zawierających szczepionkę,
 • wypuszczać zwierzęta gospodarskie bez kontroli,
 • wypuszczać psy i koty poza własne gospodarstwo.

Nie zastosowanie się do tych wytycznych doprowadzić może do płoszenia predysponowanej do przyjęcia szczepionki zwierzyny, czy też do przyjęcia jej przez nie - docelowe gatunki zwierząt. Już jedna dawka szczepionki uodparnia lisa przeciwko wściekliźnie wywoływanej przez tzw. szczepy uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu się choroby w środowisku. Szczepionka zapewnia ochronę wyłącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były zakażone wirusem wścieklizny.

Nie stosowanie się do ww. zasad skutkować może niską skutecznością szczepień. Przypadki wścieklizny notowane są niestety nadal w południowo - wschodniej Polsce. Zachorowania dotyczą różnych gatunków zwierząt: bydła, owiec, saren, nietoperzy, lisów, jenotów, psów, kotów, kun, borsuków, tchórzy.

2) Należy pouczyć dzieci by nie podnosiły krążków szczepionki, nie bawiły się nimi i unikały kontaktu z jej płynną zawartością. W razie kontaktu człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.

 - wsc.jpg

Szczepionka w zanęcie kształtem zbliżona jest do nieregularnego krążka o średnicach 3,5 i 4 centymetry, a wysokości 1,5 do 1,7 centymetra. Waga jednego krążka wynosi ok. 14 gram.

Szczepionka w postaci zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa wścieklizny zawarta jest w blistrze zatopionym w przynęcie. By zachować swoisty zapach przynęt, atrakcyjny dla lisów, nie zaleca się podnoszenia „krążków” szczepionki.

W przypadku dostania się płynnej szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie przepłukać je wodą i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą, czy błonami śluzowymi człowieka należy również zawsze powiadomić lekarza pierwszego kontaktu.

3) W przypadkach kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić się do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt.

Zgodnie z posiadaną wiedzą szczepionka jest bezpieczna dla innych gatunków zwierząt (zostało to potwierdzone badaniami). Jednakże każdorazową możliwość spożycia szczepionki przez zwierzę należy zgłosić w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Ze względu na to, że psy, czy koty mogą być konkurentami w spożywaniu przynęt, nie należy wypuszczać je swobodnie na tereny objęte szczepieniami. Szczepionka nie uodparnia zwierząt domowych.


Obowiązek rolników wobec inspekcji sanitarnej

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakłada na rolników obowiązek -pod rygorem nałożenia sankcji- stosownej rejestracji w jednostce Sanepidu. I tak zgodnie z brzmieniem  art. 61 i 63 ust. 2 i 3 podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organem właściwym w sprawach rejestracji jest właściwy miejscowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.  We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, podlega karze pieniężnej do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

Wysokość kary ustala właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia i dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkość produkcji zakładu.

Produkcja pierwotna (podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty:

 • pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,
 • pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa,
 • zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami  w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego. Wymagania dla produkcji pierwotnej określa załącznik I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Sprzedaż bezpośrednia zaś to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym .

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.

Dominik Gajlewicz

radca prawny, ZIR


UWAGA MIESZKAŃCY

w dniu 13 maja 2013 r.  o godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbędzie się spotkanie  poświęcone  planowanemu  przedsięwzięciu pod nazwą ,,Chów norki w ilości do 10 000 szt.''  

 -  na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Przelewice 87/2 i 88/4.

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Wójt Gminy

Marek Kibała

 

 


Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary

 


Nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Informujemy, że w kwietniu będą jeszcze dwa nowe nabory z PROW. Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

http://www.arimr.gov.pl/

 

 


Akcja szczepienia lisów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na terenie województwa zachodniopomorskiego od 20 kwietnia 2013 r. przez 6 dni trwać będzie wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zaplanowana przez Głównego Inspektora Weterynarii

Szczepionka będzie wyrzucana z samolotów na tereny niezurbanizowane za wyjątkiem akwenów wodnych. Rozrzut na obszarze poligonów wojskowych zaplanowano na 20-21 kwietnia 2013 r.

Źródło: http://pssestargardszczecinski.pis.gov.pl/?news=200

 


Agencja Nieruchomości Rolnych zmienia adres - komunikat

KOMUNIKAT. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie uprzejmie informuje, iż od dnia 23 kwietnia 2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin zmienia adres na: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin (obecna siedziba Kuratorium Oświaty w Szczecinie)

Dotychczasowe numery telefonów nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z przeprowadzką, wynikającą z potrzeby zmiany siedziby biura, OT ANR w Szczecinie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW w dniach 19 i 22 kwietnia 2013 r.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z tego przedsięwzięcia serdecznie przepraszamy.

 

Komunikat - do pobrania

 

 


Główny Lekarz Weterynarii informuje

26.02.2013

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi rzekomego wzrostu zagrożenia związanego z zakażeniem produkowanych w Polsce jaj konsumpcyjnych pałeczkami Salmonella, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 2008 r.

 W ramach programu, w przypadku stwierdzenia zakażenia stada serotypem Salmonella objętym programem, stado jest poddawane zabiciu lub ubojowi, natomiast jaj konsumpcyjne pochodzące z takiego stada są zniszczone lub poddawane obróbce cieplnej gwarantującej zabicie pałeczek Salmonella.
W ramach realizacji programu stwierdzono następujący odsetek stad kur niosek zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem:

 • 2010 r. – 4,05 % (stada wszystkie), 4,48 % (stada w okresie nieśności);
 • 2011 r. – 3,33 % (stada wszystkie), 3,71 % (stada w okresie nieśności);
 • 2012 r. (dane wstępne) – 2,41 % (stada wszystkie), 2,60 % (stada w okresie nieśności).


Cel unijny, dotyczący ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów Salmonella w dorosłych stadach kur niosek, został określony w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 517/2011. Ostateczny cel unijny przewiduje ograniczenie występowania serotypów Salmonella objętych programem do 2 % stad dorosłych, cel pośredni przewiduje natomiast redukcję odsetka zakażonych dorosłych stad kur niosek o 10 % w skali roku.

Źródło: http://www.ppr.pl/artykul-glowny-lekarz-weterynarii-informuje-174789-dzial-7.php


Obowiązkowe OC dla rolników

UBEZPIECZENIE OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego uregulowano w ustawie z 22 maja 2003 roku (Dz.U. z 2003r., Nr 124, poz. 1152) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe i zapewnia ochronę przed ustawową odpowiedzialnością cywilną rolników oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Obowiązek ubezpieczeniowy ciąży na rolniku indywidualnym w rozumieniu art. 2 pkt. 12 u.u.o., czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, nie obejmuje więc takich podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne jak: spółki, spółdzielnie czy inne podmioty. obowiązek zawarcia umowy OC dotyczy nie tylko właścicieli gospodarstwa, ale także dzierżawców czy najemców gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje w  tym zakresie
 


Badania naukowe o szkodliwości GMO spowodowały, że już 10 krajów Europy i wiele na świecie zakazało upraw takich roślin.

28 stycznia 2013 roku Rząd RP pod żądaniem rolników i konsumentów żywności wprowadził zakaz upraw GMO. Oznacza to, że każdy, kto wysieje materiał siewny GMO zapłaci karę 200% wartości nasion oraz taka uprawa zostanie zniszczona na koszt rolnika. (Nasiona GMO są w sprzedaży. Niestety takie jest aktualne prawo).

 

Badania naukowe i tragedie wielu rolników w innych krajach, którzy namówieni przez koncerny uprawiali rośliny GMO, pokazują jakie są szkodliwe skutki takich upraw.1. W takich krajach jak USA, Kanada, Argentyna, Indie i wiele innych z powodu upraw GMO wiele gospodarstw zbankrutowało i ich ziemie przejęły korporacje, a wielu rolników dotkniętych tą tragedią odebrało sobie życie.2. W samych tylko Indiach ponad 250 tys. rolników dotkniętych globalizacją i uprawami GMO straciwszy swoją ziemię popełniło samobójstwo, a w Argentynie 300 tys. farmerów straciło ziemię i pracę i zostało zmuszonych do emigrowania ze swoimi rodzinami za chlebem do miast.3. Rumunia wprowadziła uprawy GMO i teraz wszystkimi sposobami próbuje wycofać się z tego pomysłu, dlatego że tak wiele to spowodowało szkód dla całego kraju, a w szczególności rolników.4. Udowodniono, że gdy raz zainfekuje się daną okolicę uprawami GMO jest to proces nieodwracalny na wiele pokoleń, a może na zawsze.5. Koncern Monsanto (producent GMO) płaci ogromne kary za przekupstwa rządów, aby wprowadzić w tych krajach GMO i zainfekować ich rolnictwo dla swoich korzyści.6. Uprawy GMO niszczą bezpowrotnie tradycyjne nasze uprawy krzyżując się z nimi, które przez to stają się GMO, a wówczas Koncerny mają prawo żądać od rolników opłaty, jako za swój patent w każdym kolejnym roku nawet, jak wysiejemy w następnym roku własne nasiona. 7. Udowodniono, że uprawy GMO nie zwiększają plonu, a wręcz go obniżają w kolejnych latach.8. Uprawianie roślin GMO powoduje powstanie super chwastów, które z każdym rokiem coraz trudniej zniszczyć nawet bardzo dużymi dawkami herbicydów, powodując coraz większe koszty u rolników (zarabiają tylko koncerny).9. Udowodniono, że pyłek z roślin GMO jest toksyczny dla pszczół i wielu pożytecznych owadów.10. Plony pochodzące z GMO powodują zarówno u ludzi jak i u zwierząt zaburzenia wzrostu i wagi, zaburzenia odporności na choroby, co raz większą bezpłodność w kolejnych pokoleniach, uszkodzenia trzustki, wątroby, jąder i wielu innych narządów, liczne alergie u ludzi i zwierząt. Szczury i myszy karmione GMO w 3 pokoleniu rodzą się martwe.11. Naukowcy znajdują coraz to nowe dowody na to, że spożywanie produktów GMO powoduje groźne skutki zarówno dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Efekt niezależnych badań jest coraz bardziej przerażający.  

 Co możemy zrobić i jak możemy zadbać o naszą ziemię i nasze rodziny, aby nie spotkała nas tragedia innych krajów, które pozwoliły na uprawę roślin GMO?

 1. Rolnicy sprawdzajcie dokładnie, czy materiał który siejecie ma na opakowaniach napis: „nasiona wolne od modyfikacji genetycznej” i kupujcie nasiona tylko tak oznaczone.
 2. ROLNIKU, gdy już kupiłeś nasiona bez oznakowania, że są wolne od GMO albo są GMO to masz je prawo zwrócić i otrzymać zwrot pieniędzy.
 3. Dopilnujmy razem, aby ci którzy chcieliby w waszej okolicy zasiać GMO nie mogli tego zrobić i nie mogli zniszczyć waszych upraw, waszej ziemi i narazić życie i zdrowie waszych rodzin.
 4. Macie prawo pytać i wiedzieć, co sieją wasi sąsiedzi, szczególnie duże gospodarstwa. Macie prawo  chronić i troszczyć się w ten sposób o własne uprawy, aby nie dopuścić do ich zainfekowania GMO. Tak stało się w USA, Kanadzie, Indiach, Argentynie i wielu innych krajach i rolnicy ci utracili swoją ziemię.
 5. Rolnicy musimy chronić się sami i razem nie dopuścić, aby ktokolwiek w Waszej Gminie siał uprawy GMO – informuj o takich podejrzeniach władzę - to jest troska o waszą ziemię. Domagajmy się zgodnie z prawem zniszczenia takich upraw.
 6. Chrońmy naszą zdrową i ekologiczną żywność, którą teraz chcą kupować konsumenci w całej Europie, gdyż ich pola są już zatrute chemią. Chcą ją kupować dlatego, że u nas nie ma jeszcze GMO. Teraz wprowadza się już w Europie znakowanie żywności, że jest „wolna od GMO” i za chwilę nikt nie będzie chciał kupić naszych plonów, jeżeli zainfekujemy nasze pola GMO.
 7. Nie dopuśćmy, aby największy atut Polski – zdrowa żywność – był zniszczony przez GMO.
 8. Uczmy się na tragedii innych krajów, w których GMO spowodowało tak duże straty. Sami nigdy nie dopuśćmy do tego w naszym kraju.
 9.  Nie pozwólmy, aby wyginęły nasze pszczoły i inne pożyteczne owady, bo gdy wyginą pszczoły ludzie wyginą kilka lat po nich.
 10.  Nie dopuśćmy do skażenia naszych pól GMO, abyśmy nie musieli już zawsze płacić wielkim koncernom za ich opatentowane nasiona.
 11.  Nie pozwólmy zatruć naszej żywności uprawami GMO, które powodują wiele nowych chorób, bo już tych, które mamy nie ma kto leczyć.
 12.  Nie dopuśćmy, aby nasze dzieci i wnuki stały się bezpłodne.
 13.  Rolnicy bądźmy mądrzy przed szkodą, patrząc na tragedie innych krajów i zadbajmy sami o naszą ziemię, zdrowie naszych rodzin, różnorodność naszej przyrody, nasze zdrowe jedzenie. To jest nasza odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, naszych dzieci, wnuków i ich dzieci.


Nikt tego za nas nie zrobi. Koncerny, które chcą zainfekować naszą ziemię GMO myślą tylko o swoim interesie, na co są dowody tragedii rolników w innych krajach.

więcej info o GMO       www.icppc.pl

www.gmonie.pl

Anna Szmelcer
Prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

 


List otwarty Prezesa KRUS do rolników

Prezes KRUS, Artur Brzóska, apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Treść listu - do pobrania

 

 

 

 

 


XI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Informacje szczegółowe o konkursie - do pobrania

Regulamin konkursu - do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

 

 


Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych

03.12.2012

Prezentujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii skierowane do hodowców zwierząt gospodarskich na temat zakazu stosowania mączek mięsno – kostnych

                        Szanowni Rolnicy,
                        Hodowcy zwierząt gospodarskich


W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje sie jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:
- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania;
- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno – kostnych,
- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,
- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno – kostnych na koszt właściciela,
- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

                Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
                Jarosław Naze

Źródło: http://www.ppr.pl/artykul-zakaz-stosowania-maczek-miesno-kostnych-173073-dzial-7.php


Ubój zwierząt gospodarskich na własny użytek

04.12.2012
Główny Lekarz Weterynarii informuje

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

 Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.

Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na użytek własny.
Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia, w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.
W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie zwierzęcia.

Dlaczego zgłaszanie uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny jest ważne?
Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej, jak także krajów trzecich.

Produkcja   mięsa    przeznaczonego    na   użytek   własny,    tj.    pozyskiwanie    mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże się z dodatkowymi czynnościami-weterynaryjnymi,    m.in.    koniecznością   przeprowadzenia    badania    w    kierunku włośnicy, w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, w przypadku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz.
Dbaj o bezpieczeństwo żywności spożywanej przez Ciebie i Twoich bliskich.

Janusz Związek
Główny Lekarz Weterynarii

Źródło: http://www.ppr.pl/artykul-uboj-zwierzat-gospodarskich-na-wlasny-uzytek-173109-dzial-7.php

 


UWAGA - KOMUNIKT!

 


Preferencyjne kredyty od 18 września

Od 18 września rolnicy mogą się starać o preferencyjne kredyty inwestycyjne i klęskowe na nowych warunkach.

Szczegóły dotyczące kredytów

 


IV Spęd Rolny w Lipianach

 

 


 

 


27 lipca 2012 r., tj. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U z 12 lipca 2012 r. poz. 804, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie MRiRW z 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Więcej informacji na stronie: http://www.krus.gov.pl/

 

 


Trwa nabór do projektu "Alternatywne kwalifikacje w branżach pozarolniczych"

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja zaprasza do udziału w projekcie: "Alternatywne kwalifikacje w branżach pozarolniczych".

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!!

Więcej szczegółów o Projekcie - do pobrania

ŚCIĄGNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


Od 1 czerwca ARiMR zacznie przyjmować wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od rolników, wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i tych nie użytkowanych rolniczo.  Więcej informacji na stronie: http://www.bedzino.pl/aktualnosci/pokaz/397.dhtml

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA  LIKWIDACJI  AZBESTU

ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST


Od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewidziany łącznie na 30 lat. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki z dnia  19 czerwca 1997 r. ( M.P., Nr 38, poz. 373 ) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm. ). Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, Program ten jest jednym z priorytetowych dla ochrony i poszanowania  zdrowia i środowiska.

Zgodnie z przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą,  która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Wójtowi Gminy informację zawierającą min. dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Formularz informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.przelewice.pl    oraz  w Urzędzie Gminy w Przelewicach pokoju Nr 17 . informacja podlega aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. W/w informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu.

Zgodnie z przepisami wyroby zawierające tę substancję mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2032 roku!

Wcześniejsze usunięcie wyrobów zawierających azbest jest indywidualną sprawą każdego użytkownika, jeżeli np. wyrób jest uszkodzony i powoduje kruszenie się materiału, właściciel budynku w trosce o swoje zdrowie powinien podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie pokrycia dachowego. Zgodnie z przepisami zdemontowany eternit nie może być już powtórnie wykorzystany np. poprzez umieszczenie na innym budynku, lecz wywieziony na składowisko.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. Może nim być m.in. gmina, dlatego prosi się użytkowników wyrobów zawierających azbest o przedkładanie Wójtowi Gminy sprawozdań dotyczących:

 • Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( załącznik 1 )
 • Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania ( załącznik 2 )
 • Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone ( załącznik 3 ).

Choć azbest dobrze zabezpieczony nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia, to uszkodzony może stać się przyczyną śmiertelnych chorób: pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej oraz innych zmian w płucach. W związku z powyższym prawo zabrania samodzielnej naprawy lub demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadających decyzje – zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Prace związane z naprawą lub usunięciem azbestu powinny być także poprzedzone zgłoszeniem tego faktu nadzorowi budowlanemu.

 Dodatkowe informacje na temat prawidłowego postępowania z azbestem można uzyskać w urzędzie Gminy w Przelewicach  w pok. Nr 17, tel. 91/5643393 wew. 34.
  

Wójt Gminy
mgr Marek Kibała

Załączniki nr 1- 3 - do pobraniaANKIETOWE BADANIA ROLNE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Są one realizowane tylko w tych gospodarstwach, które wylosowano do próby reprezentującej całą zbiorowość gospodarstw rolnych w Polsce.

W 2012 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy przy realizacji rolniczych badań ankietowych. Prowadzą je teraz nie tylko rzeczoznawcy i ankieterzy związani z ośrodkami doradztwa rolniczego oraz administracją samorządową, ale również pracownicy urzędów statystycznych. Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych w 2012 r. będą prowadzone w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

TERMINARZ BADAŃ

GOSPODARSTW ROLNYCH W 2012 r.

kwiecień, sierpień, grudzień

R-KSRB - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

czerwiec - lipiec

R-CzSR - Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich

czerwiec - lipiec

R-r-oz - Badanie plonów zbóż ozimych

czerwiec - lipiec, grudzień

AK-R - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

czerwiec, grudzień

R-KSRA - Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

sierpień

R-r-zb - Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku

sierpień

R-r-z - Badanie plonów ziemniaków

wrzesień - październik

R-r-s - Badanie sadów według gatunków i odmian

październik - listopad

R-r-pw - Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo w województwie zachodniopomorskim posiada imienną legitymację lub upoważnienie wydane przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. Tożsamość pracownika urzędu statystycznego -ankietera można potwierdzić w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie 

Oddział w Koszalinie:

• tel.   94 34 76 351 

• tel.  94 34 76 352 

• tel.  94 34 76 353 

• tel.  94 34 76 354 

BĘDZIEMY BARDZO WDZIĘCZNI ZA PRZYCHYLNOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ Z NASZYMI PRACOWNIKAMI - ANKIETERAMI

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz.439 z późn. zm.).

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.

Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach badań.

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.


Szkolenie dla rolników w Przelewicach

22 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej tut. Urzędu odbyło się szkolenie dla rolników z terenu gminy Przelewice. Szkolenie zostało zorganizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach TZD Pyrzyce.

Spotkanie był poświecone głównie tematyce związanej ze zmianami w płatnościach bezpośrednich i zasadami dopłat do materiału siewnego. Zaprezentowana tematyka szkolenia wzbudziła dyskusje i  pytania kierowane do osób, które szkolenie prowadzili, a byli to: p. Jan Białkowski Dyrektor Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, p. Krzysztof Masternak Przewodniczący Rady Powiatowej ZIR w Pyrzycach, p. Wanda Jacheć  kierownik Biura Powiatu Pyrzyckiego ARiMR i p. Waldemar Malanowski - starszy doradca Terenowego Zespołu Doradców w Pyrzycach.

Autor: Anna Garzyńska

>>galeria<<

 

 


Szkody łowieckie

Powszechnie wiadomo, że kiedy dochodzi do szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzęta dzikie rolnik zwraca się o odszkodowanie i wypłatę odszkodowania do lokalnego koła łowieckiego. Gorzej jest natomiast z wiedzą co robić w sytuacji, kiedy koło łowieckie odmawia szacowania szkody i wypłaty odszkodowania uzasadniając, że uprawa znajduje się na terenie nie wchodzącym w skład obwodu łowieckiego. Jak postąpić, by w takiej sytuacji uzyskać odszkodowanie.

Od 1 sierpniu 2010 r., po wprowadzeniu zmian w ustawie Prawo Łowieckie, ciężar szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie, dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich spoczywa na zarządzie województwa.

Istotne jest tu przede wszystkim zdefiniowanie terenów, które zaliczają się do terenów wyłączonych z obwodów łowieckich. Określa je art. 26 ustawy Prawo Łowieckie. Są to odpowiednio: parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub żądaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania: tereny w granicach administracyjnych miast (o ile nie zostały włączone do obwodów łowieckich); tereny zajęte przez, miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Jeśli na wyżej wymienionych terenach dochodzi do zniszczenia upraw lub płodów rolnych przez łosie, dziki, jelenie, daniele i sarny, wówczas wniosek o szacowanie szkody i wypłatę odszkodowania należy skierować do właściwego zarządu województwa. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego powinni w takich sytuacjach składać wnioski w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiemu przy ulicy Małopolskiej 12 w Szczecinie lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70- 540 Szczecin. We wniosku należy określić rodzaj szkody (np. podać rodzaj uszkodzonej uprawy), jej dokładną lokalizację oraz datę jej powstania. Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych szkodę w formie pisemnej zgłasza właściciel lub posiadacz gruntu. Co za tym idzie - do wniosku należy dołączyć aktualny dokument (lub kopię) potwierdzający, że osoba zgłaszająca jest właścicielem lub posiadaczem gruntu. Jeśli do powstania szkody doszło bezpośrednio przed sprzętem uprawy należy we wniosku określić także planowany termin zbioru. Warto także dopisać numer telefonu, to może przyspieszyć załatwienie wniosku, ponieważ bardzo ułatwi kontakt między poszkodowanym i szacującym szkodę i pozwoli np. ustalić dogodny dla obu stron termin przeprowadzenia szacowania.

O ile szkoda w uprawie nie została zgłoszona bezpośrednio przez sprzętem uszkodzonej uprawy, przeprowadza się dwa szacowania szacowanie wstępne oraz szacowanie końcowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych w czasie szacowania wstępnego (oględzin) ustala się gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan i jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona oraz szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. Natomiast podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaj uprawy lub płodu rolnego, obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego, obszar uprawy, obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, rozmiar szkody, wysokość odszkodowania.

Po przeprowadzeniu ostatecznego szacowania szkody szacujący sporządza protokół ostatecznego szacowania szkody, który będzie dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podstawą do wypłaty odszkodowania. Protokół ostatecznego szacowania szkody jest następnie przekazywany do Wojewody Zachodniopomorskiego, który przekazuje środki na wypłatę odszkodowania na rachunek Województwa Zachodniopomorskiego. Odszkodowanie jest następnie przelewane z rachunku Województwa Zachodniopomorskiego na rachunek bankowy poszkodowanego, podany na druku protokołu ostatecznego szacowania szkody.

Należy także pamiętać, że również w przypadku szkód na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich obowiązują zapisy z ustawy Prawo Łowieckie określające, komu odszkodowanie za szkody wyrządzone przez łosie, dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych nie przysługuje. A odszkodowanie za szkody powstałe w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich nie przysługuje osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych: posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie czternastu dni od dnia zakończenia okresu tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały; za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta na 1 hektar uprawy: za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

źródło: Biuletyn informacyjny
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
Marek Szczepanik


 

Wydarzenia z 2011 r. w zakresie rolnictwa:

W 2011 r. wspólnie z Terenowym Zespołem Doradców w Pyrzycach zorganizowano dla rolników z terenu gminy następujące szkolenia w Przelewicach:

 • 02 marca - szkolenie nt. „Nowe technologie w ochronie zbóż i rzepaku, nawozy dolistne przyjazne środowisku oraz optymalizacja produkcji roślinnej z zastosowaniem biosymulatorów oraz płatności bezpośrednie – zmiany w płatnościach”.
 • 19 października - szkolenie nt. „Kodeks dobrych praktyk rolniczych na obszarach szczególnie narażonych”.
 • 16 listopada - szkolenie nt. „Bezpieczeństwo i higieny pracy w rolnictwie”.

10 września 2011 r. z inicjatywy Gminy Przelewice odbył się bezpłatny wyjazd dla rolników na Barzkowickie Targi Rolne ,,Agro – Pomerania’’. Ponadto na podstawie porozumieniaz Zachodniopomorską Izbą Rolniczą w Szczecinie w 2011 r. przygotowano wybory do organów samorządu rolniczego. Liczba członków uprawnionych do głosowania wnaszym okręgu wyniosła 541, a frekwencja w głosowaniuto63osoby. Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej zostali wybrani – p. Marian Świderski i p. Jan Maciążek. Udzielono także pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.  Wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie spowodowanych podniesieniem się poziomu wód płynących i stojących oraz strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania i przymrozkami wiosennymi na terenie gminy. Komisja dokonała szacowania strat w uprawach zgłoszonych przez rolników.  W związku z coraz większymi problemami z melioracjami wodnymi wystąpiono z pismem do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, aby jako organ sprawujący nadzór nad urządzeniami wykonał przegląd urządzeń i wszczął odpowiednie procedury. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ze Szczecina, OT Pyrzyce oraz Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w sprawie zakwalifikowania istniejących rowów melioracji do ewidencji prowadzonej przez ZZMiUW, m.in. z obrębów: Jesionowo i Lucin. Przystąpiono także do prac nad aktualizacją programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami na lata 2012 do 2015 z perspektywą na lata 2016 do 2019. Na bieżąco trwa aktualizacja bazy danych osób posiadających podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych.


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia