Dziś jest: Piątek 10 lipca 2020, imieniny: Filipa i Amelii
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2018-09-26 10:19:12

Stanowcze NIE dla budowy fermy trzody chlewnej

Na XL Sesji Rady Gminy w Przelewicach, która odbyła się w dniu 25.09.2018 r., Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice, dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki.

Rada Gminy w Przelewicach jest zdecydowanie przeciwna lokalizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 w obrębie Myśliborki. Dlatego podczas głosowania na dwunastu radnych obecnych na sesji uchwała została podjęta jednomyślnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 4/21 i 4/22 z obrębu geodezyjnego Myśliborki. Obszar opracowania obejmuje łącznie 158,4542 ha.

 

Na fermie planowana jest na ok. 26 tys. hodowla trzody chlewnej. Tak duża obsada zwierząt stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Planowana inwestycja wzbudziła również wiele niezadowolenia w naszej lokalnej społeczności. Do protestu aktywnie włączyli się mieszkańcy Gminy Pyrzyce, gdyż nie chcą w bliskim sąsiedztwie fermy przemysłowej na tak dużą skalę. Ponadto w czasie trwania konsultacji społecznych do Urzędu Gminy w Przelewicach wpłynęło 559 formularzy konsultacyjnych oraz pod petycjami sprzeciwiającymi się budowie fermy podpisało się 679 osób.

Obecna na sesji burmistrz Marzena Podzińska, zadeklarowała możliwość udzielenia pomocy finansowej i merytorycznej w trakcie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego tego przedsięwzięcia. Podziękowała również za współpracę i podjęcie tak ważnej dla obu naszych społeczności uchwały, gdyż daje to szansę na wstrzymanie tej kontrowersyjnej inwestycji.

Ponadto podczas dalszych obrad Sesji w imieniu sołtysów list protestacyjny odczytał radny RG, a zarazem sołtys Przelewic p. Krzysztof Margiel. List ten dotyczył sprzeciwu wobec wydanej przez Urząd Marszałkowski WZ – Wydział Ochrony Środowiska pozytywnej opinii dla przedsięwzięcia budowy fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej. Z dalszej  treści listu wynikało m.in.,  że sołtysi nie akceptują tej inwestycji, ponieważ wpłynie ona niekorzystnie na nasze otoczenie.  W związku z tym, w proteście przeciw takiej decyzji oświadczył, że sołtysi z terenu naszej gminy nie wezmą udziału w tegorocznej edycji szkolenia pn. „Akademia Sołtysa”.

Anna Garzyńska

>>fotogaleria

 


Mieszkańcy Gminy Przelewice mówią "NIE" dla budowy fermy trzody chlewnej

Mieszkańcy Gmin Przelewice protestują przeciwko budowie fermy trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Do protestu włączyła się Gmina Pyrzyce, gdyż nie chcą fermy i towarzyszącego jej zapachu, którą chce wybudować Spółka CENTUS AGRO. W tej sprawie wpłynęły petycje sprzeciwiając się tej inwestycji, zarówno od  mieszkańców naszej gminy, jak i Brzeska oraz Letnina.

W dniu 13.07.2018 r. do Urzędu Gminy w Przelewicach wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami i raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i  chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 w obrębie Myśliborki. Na fermie tej planowana jest na ok. 26 tys. hodowla trzody chlewnej.  Zgodnie z zapisami nowego Prawa Wodnego administratorzy ujęć wody są zobowiązani w ciągu trzech lat od wejście w życie ustawy do opracowania analizy ryzyka każdego z administrowanych ujęć wody.  Wykonanie analizy ryzyka jest obligatoryjne. Z uwagi na częste skażenia mikrobiologiczne wody z ujęcia w Myśliborkach rozpoczęto procedurę uzyskania analizy właśnie od tego ujęcia. Pod koniec sierpnia br. otrzymano wcześniej  zleconą przez Gminę analizę ryzyka wykonaną przez podmiot zewnętrzny. W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej oczekiwano na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Uzgodnienie od Dyrektora RZGW wpłynęło do urzędu 31.08.2018 r. Po analizie, zarówno uzgodnienia Wód Polskich, jak i opracowania dotyczącego ujęcia wody w dniu 10.09.2018 r. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o ustanowienie pośredniej strefy ujęcia wody w Myśliborkach w związku z planowaną inwestycją.

Rozpoczęte w tym zakresie zostały odpowiednie procedury prawne. Ponadto, by zapewnić udział w postepowaniu mieszkańców Wójt Gminy wydał stosowne zarządzenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych.

W dniu 06 września br. w Przelewicach odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne mieszkańców naszej gminy z Inwestorem.  Obecni byli też mieszkańcy z terenu gminy Pyrzyce, w tym z Brzeska, Letnina, którzy mieszkają w pobliżu miejsca planowanej fermy. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 11 września w Brzesku.

Choć Inwestor zapewniał, że ferma będzie nowoczesna i bezpieczna, nie przekonał uczestniczących w obu spotkaniach mieszkańców. Obawiają się oni smrodu, plagi szczurów i insektów oraz tego, że gnojowica  będzie się przedostawać do wód gruntowych.

Przeciwni inwestycji są również: Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, Zachodniopomorska Izba Rolnicza >> TUTAJ oraz ekolodzy z Federacji Zielonych GAJA i Stowarzyszenie  "Otwarte Klatki".

W trakcie spotkania w Przelewicach wójt gminy Mieczysław Mularczyk przedstawiając etapy postępowania dla tego przedsięwzięcia poinformował także, że do Urzędu Gminy wpłynęły  pozytywne opinie od Marszałka WZ  >> TUTAJ i Sanepidu >> TUTAJ. Wpłynęły również uzgodnienia warunków realizacji w/w inwestycji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie TUTAJ. Na dzień dzisiejszy brak jeszcze stanowiska w przedmiotowej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ponadto na spotkaniu konsultacyjnym w Brzesku Pan Wójt Gminy odczytał oświadczenie, w którym poinformował zebranych, że z uwagi na ogromny sprzeciw mieszkańców przeciwko planowanej  w obrębie Myśliborki inwestycji, wyda negatywną decyzję środowiskową. Poinformował także, że niezwłocznie przystąpi do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zrobi wszystko żeby zablokować wybudowanie tej fermy. Pełna treść oświadczenia do pobrania >> TUTAJ

Choć Inwestor był zaskoczony radykalnym stanowiskiem władz samorządowych obu gmin i determinacją mieszkańców  w walce o zablokowanie niechcianej fermy, nie zadeklarował wycofania się z tej inwestycji.

Podsumowując oba spotkania konsultacje, mieszkańcy kategorycznie sprzeciwiają się inwestycji budowy fermy trzody chlewnej i jak zapewniają, będą  protestować oraz walczyć wytrwale do samego końca o to, aby  planowana w obrębie Myśliborek  inwestycja nie powstała.

Anna Garzyńska i Justyna Ondycz

>>fotogaleria

Pełna wersja oświadczenia, opinii i innych dokumentów poniżej w wersji pdf:

1. Oświadceznie Wójta Gminy Przelewice >> TUTAJ

2. Pozytywna opinia Marszałka WZ >> TUTAJ

3. Pozytywna opinia Sanepidu >> TUTAJ.

4. Negatywna opinia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej >> TUTAJ

5. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie >> TUTAJ


Mieszkańcy Gminy Przelewice nie chcą fermy trzody chlewnej

Mieszkańcy Gminy Przelewice protestują przeciwko budowie fermy trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Do protestu włączyli się również mieszkańcy sołectw: Brzesko i Letnin. Nie chcą fermy i towarzyszącego jej zapachu, którą chce wybudować Spółka CENTUS AGRO. W tej sprawie, zarówno nasi mieszkańcy, jak i Brzeska oraz Letnina napisali petycję do gminy sprzeciwiając się tej inwestycji. Pod petycją podpisało się już ponad 700 osób.

Więcej szczegółów na temat spotkania konsultacyjnego w Przelewicach w dniu 06.09.2018 r. >> TUTAJ

 

Relacje Radia Szczecin:

>>  "Świniom stop". Mieszkańcy Przelewic nie chcą fermy

>>    W Przelewicach nie chcą świńskiej fermy

 


Zapraszamy na spotkania dot. planowanej inwestycji fermy trzody chlewnej


Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy fermy hodowli i chowu trzody chlewnej

Zarządzenie nr 69/2018 z 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki - do pobrania >> TUTAJ

Formularz  konsultacyjny >> TUTAJ


Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 09.08.2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki >> TUTAJ


Więcej szczegółowych informacji na ten temat w Biuletyni Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.przelewice.pl/unzip/6632.dhtml
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia