Dziś jest: Sobota 06 czerwca 2020, imieniny: Pauliny i Laury
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2010-10-31 11:37:42

Konferencja podsumowująca PPWOW

28 października 2010 r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem „Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – innowacje społeczne na wsi”. W konferencji oprócz wójtów, burmistrzów i koordynatorów z gmin uczestniczących w Programie, brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz lokalni liderzy. Ze strony naszej gminy w konferencji udział wzięli: p. Marek Kibała – Wójt Gminy Przelewice, p. Maria Mroczkowska – Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przelewicach, p. Elżbieta Kordalewska – Prezes Stowarzyszenia „Bocianie gniazdo” i p. Anna Garzyńska – Koordynator PPWOW Gminy Przelewice. Organizacją, przygotowaniem technicznym konferencji i cateringiem zajęła się Lokalna Grupa Działania  „Ziemi Pyrzyckiej”.

W trakcie konferencji dokonano podsumowania realizacji usług społecznych, zaprezentowano dobre praktyki i osiągnięcia gmin, które uczestniczyły w programie. Nasza prezentacja obejmowała krótką charakterystykę usług społecznych, realizowanych na terenie gminy i przedstawienie najciekawszych inicjatyw  oddolnych oraz naszych lokalnych liderów.  Konferencja zakończyła się wystąpieniem ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej.

W latach 2008 – 2010 na realizację usług integracji społecznej na terenie gminy Przelewice przeznaczono kwotę wysokości 314.005,05, z czego:

  • 80.028,08 na usługi na rzecz osób starszych - wsparcie i aktywizacja osób starszych m.in. poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, usługi promujące zdrowy i higieniczny tryb życia, organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych, inicjowanie powstawania grup wsparcia i pomocy sąsiedzkiej dla osób samotnych i przewlekle chorych.
  • 89.115,52 na usługi dla dzieci i młodzieży - stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego (świetlice, kółka zainteresowań, zajęcia sportowo-rekreacyjne, uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, itp.). Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie uzależnień, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży, z udziałem dzieci niepełnosprawnych.
  • 24.624,02 na usługi dla rodzin - wspieranie pozycji rodziny i dziecka w środowisku lokalnym oraz pomoc w niwelowaniu przyczyn ich dysfunkcji, w tym uruchomienie warsztatów dla rodzin, doradztwa psychologicznego. Prowadzenie działalności edukacyjnej w środowiskach zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i przemocą np. poprzez usługi szkoleniowe /kursy umiejętności /edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • 88.836,99 na usługi łączone dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin - pobudzanie oddolnych inicjatyw, tworzenie nowych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym, w tym wspieranie i promowanie twórczości oraz tradycji ludowej poprzez organizację spotkań integracyjnych i imprez kulturalnych  Promowanie rękodzielnictwa i innych umiejętności zwiększających szanse znalezienia alternatywnych źródeł dochodu. Usługi rekreacyjne (organizacja czasu wolnego, promocja konstruktywnych form spędzania czasu wolnego itp.). Pozyskiwanie lokalnych liderów działających na rzecz rozwoju danej społeczności.
  • 31.400,50 na wsparcie szkoleniowe - zajęcia szkoleniowe i warsztatowe (np. warsztaty: pisanie wniosków, rozliczanie dotacji, szkolenie dla osób prowadzących świetlice na temat metod pracy z dziećmi), wyjazdy studyjne dla partnerów i liderów społecznych oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas wdrażania PIS na terenie naszej gminy wiele pomysłów mieszkańców mogło być zrealizowane, a marzeń spełnionych. Wiele osób zrozumiało, że w naszej Małej Ojczyźnie może dziać się coś fajnego, bo są osoby, które mają ciekawe pomysły. W grupie znaleźli miejsce dla siebie, swoich pasji i zainteresowań. Wzrosła wiara w możliwości aktywnego działania, oraz wiara w współtworzenie pozytywnych zmian we wsi. Zaczęły powstawać nowe organizacje i Koła Gospodyń Wiejskich, a istniejące stały się bardziej aktywne. Pojawili się też nowi liderzy społeczni, którzy aktywnie włączyli się w realizowane na terenie gminy przedsięwzięcia.

Nabycie nowych umiejętności pisania projektów; radość z dobrze spełnionego obowiązku i ze współistnienia w grupie - to tylko niektóre z korzyści, jakie zaistniały. Realizacja usług w ramach PIS przyniosła wiele zmian pozytywnych w naszej małej społeczności. Daje się to zauważyć tam, gdzie realizowane były działania dla i z lokalną społecznością. Dostrzec można też wrażliwość na problemy społeczne i coraz więcej osób chętnych do współpracy. Mamy nadzieję, że ten zapał nie ostygnie, a pojawią się oddolne inicjatywy, które zaowocują kolejnymi pozytywnymi zmianami.

>>Galeria<<

Autor: Anna Garzyńska

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia