Dziś jest: Środa 20 marca 2019, imieniny: Eufemii i Klaudii
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2018-04-16 09:09:18

Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Przelewice

XXXVI Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 24 kwietnia 2018r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXXIV i XXXV Sesji

2. Interpelacje i zapytania Radnych

3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2018 – druk Nr 307

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2018 – druk Nr 308

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie


5.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  na części nieruchomości z obrębu Myśliborki – druk Nr 309

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłodzino – druk Nr 310

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

7. Projekt uchwały w sprawie  zmiany  umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk Nr 311

 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania przez Gminę Przelewice dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – druk Nr 312

 • dyskusja
 • głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przelewice – druk Nr 313

 • dyskusja
 • głosowanie

10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” – druk Nr 314

 • dyskusja
 • głosowanie

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli

12. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy

13. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych

14. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia

15.  Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia