Dziś jest: Poniedziałek 18 czerwca 2018, imieniny: Marka i Elżbiety
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2017-04-19 09:05:49

Obrady XXVII Sesja Rady Gminy Przelewice

XXVII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 25 kwietnia  2017r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad

c/ przyjęcie protokołów  z XXV i XXVI  Sesji

 1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
 • zgłaszanie kandydatów
 • zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej
 • akt głosowania
 • ogłoszenie wyniku głosowania
 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – druk Nr 218
 • głosowanie
 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017 – druk Nr 219
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXV/206/2017r. Rady Gminy Przelewice z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego  – druk Nr 220
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – druk Nr 221
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Przelewice -  druk Nr 222
 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy – druk Nr 223
 • opinia Komisji Rolnictwa 
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  zamiany części nieruchomości – działki nr 88/1 z obrębu Jesionowo powstałej z podziału działki -  druk Nr 224
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Płońsko w drodze przetargu nieograniczonego – druk Nr 225
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w miejscowości Przelewice, powstałej z podziału działki z obrębu Przelewice w trybie przetargu– druk Nr 226
 • opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przelewice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów – druk  Nr 227
 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”. – druk Nr 228
 • dyskusja
 • głosowanie
 1.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
 2.   Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
 3.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje i zapytania Radnych
 4.   Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
 5.   Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

                                                Wiceprzewodniczący

                                              Rady  Gminy  Przelewice

                                                     Marian Świderski

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia