Dziś jest: Sobota 17 kwietnia 2021, imieniny: Roberta i Patrycego
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2009-06-24 09:35:22

Podsumowanie projektu "Mogę, chcę, zrobię - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice"

W roku szkolnym 2008/2009 we wszystkich szkołach Gminy Przelewice realizowany był projekt „Mogę, chcę, zrobię - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice”. Wnioskodawcą i realizatorem projektu była Gmina  Przelewice. W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe w:  Jesionowie, Kłodzinie, Żukowie oraz Publiczne  Gimnazjum w Przelewicach. Wartość projektu wyniosła 784.543,00 zł i finansowana była ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatorem projektu był Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice, a w jego przygotowaniu dopomogła Katarzyna Wróbel i dyrektorzy szkół z terenu gminy Przelewice.

W ramach projektu w trzech szkołach podstawowych i w Gimnazjum zorganizowano następujące zajęcia dodatkowe:
1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I - III szkół podstawowych,
2. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i z języków obcych,
3. koła zainteresowań z: matematyki, języka polskiego, fizyki, informatyki, historii, biologii, przyrody, języka angielskiego i niemieckiego,
4. koła zainteresowań: literackie, teatralne, plastyczne, muzyczne, powstał też zespół wokalno- instrumentalny,
5. w ramach zajęć sportowych odbywały się zajęcia z siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, lekkiej atletyki,
6. zorganizowano  40 wyjazdów na basen połączonych z nauką pływania i korygowaniem postawy.
W trakcie realizacji  projektu uczniowie Gimnazjum przeprowadzili dwa projekty badawcze:
1. projekt historyczny „Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy?" - wspomnienia najstarszych mieszkańców gminy Przelewice,
2. projekt ekologiczny „Monitoring parametrów środowiska przyrodniczego Gminy Przelewice ".
Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch kursach językowych w Rotenklempenow w Niemczech oraz uczestniczyli w warsztatach psychologicznych „Porozumienie bez przemocy". Wszystkie osoby biorące udział w projekcie miały  zapewniony  posiłek w trakcie zajęć i odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania. Na ogólną liczbę 596 uczniów w projekcie uczestniczyło 549, co stanowi 92% uczniów objętych zadaniami projektu.
W ramach projektu przepracowano 4191 godzin zajęć dydaktycznych. Dzięki projektowi szkoły wzbogaciły się o komputery, drukarki, sprzęt audiowizualny, kamery wideo, aparaty cyfrowe, instrumenty muzyczne, mikroskopy, sprzęt sportowy (m.in. stoły do tenisa, bramki, piłki, siatki),  podręczniki,  słowniki, lektury, pomoce dydaktyczne, zbiory zadań, przybory geometryczne i inne. Uczestnicy projektu otrzymali długopisy, zeszyty ćwiczeń, teczki oraz inne materiały dydaktyczne potrzebne podczas zajęć.
W efekcie projekt przyczynił się do:
- wyrównania szans w dostępie do edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej,
- podniesienia jakości oferowanych przez szkoły usług dydaktycznych,
- zmniejszenia dysproporcji w dostępie do dodatkowej wiedzy,
- rozwinięcia zainteresowań uczniów,
- zaspokojenia potrzeby  aktywnego spędzania wolnego czasu,
- kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
- zwiększenia zaufania we własne siły,
- nabycia umiejętności współdziałania w grupie,
- zdobycie umiejętności korzystania ze zdobyczy techniki,
- poprawy wyników nauczania uczniów mających trudności w nauce.

O realizacji projektu na bieżąco byli informowani rodzice, radni oraz lokalna prasa. Reportaż z realizacji projektu został wyemitowany przez  Radio Szczecin wiosną br.
W dniach 17-19 czerwca br. we wszystkich szkołach odbyło się uroczyste podsumowanie z realizacji projektu na terenie danej szkoły. W uroczystościach tych  uczestniczyli: dr Wojciech Kuźmiński, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pijewski, radni, Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała, sekretarz Gminy Janusz Wójtowicz, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. W trakcie tych uroczystości uczniowie przedstawili swoje osiągnięcia i umiejętności nabyte dzięki projektowi: prace plastyczne, utwory literackie oraz almanach zawierający utwory poetyckie uczniów, prezentacje multimedialne, wystąpiły też zespoły wokalne i instrumentalne. W Publicznym Gimnazjum w Przelewicach uczniowie wraz z opiekunem Dariuszem Jałoszyńskim zorganizowali sympozjum, podczas którego zaprezentowali film pt. „Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy?" oraz publikację zawierające relacje z wywiadów przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy. Na sympozjum zaproszono również osoby, które udzielały wywiadów ze swych przeżyć wojennych i powojennych. Po zakończeniu prezentacji filmu było widoczne ogromne wzruszenie u osób oglądających te dramatyczne przeżycia naszych bohaterów.
Projekt zakończył się sukcesem dla wszystkich. Uczniowie, rodzice i nauczyciele podkreślali konieczność kontynuowania tego typu zajęć ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w przyszłym roku szkolnym.
Serdeczne słowa podziękowania dla pana Marka Kibały Wójta Gminy Przelewice za osobiste zaangażowanie w realizację cennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przelewice przedsięwzięcia pracowników Urzędu Gminy Przelewice, dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu gminy Przelewice oraz osób zaangażowanych w realizacje projektu.

 

>>Galeria


Autor:
Dariusz Łyczek
Koordynator Projketu

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia