Dziś jest: Sobota 30 maja 2020, imieniny: Feliksa i Ferdynanda
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2012-07-03 08:43:36

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy

WÓJT GMINY PRZELEWICE OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE  OD 01 SIERPNIA 2012 R. STANOWISKO PRACY  MŁODSZY REFERENT W URZĘDZIE GMINY  W PRZELEWICACH

1. Wymiar czasu pracy:     pełny etat
2. Zatrudnienie                 od 01 sierpnia 2012 r.

 
2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. wykształcenie  średnie lub wyższe   
 4. dobry stan zdrowia
 5. niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie
 6. umiejętność obsługi komputera
 7. orzeczenie o niepełnosprawności / dotyczy osób niepełnosprawnych/3. Główne obowiązki:

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami
2. prowadzenie spraw  w zakresie gospodarki komunalnej, utrzymania cmentarzy
3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kserokopia  dowodu osobistego,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe  uprawnienia / dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, itp./,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralnościnza przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. życiorys – curriculum vitae,
 5. list motywacyjny,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej  się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych,
 9. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.


Opis warunków pracy:

 - praca na parterze oraz na piętrze, brak windy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2012 roku w Urzędzie Gminy w Przelewicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0,34%.

Wymagane dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach lub pocztą / decyduje data wpływu do Urzędu/ na adres: Urząd  Gminy w Przelewicach Nr 75, 74-210 Przelewice z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Młodszy referent w terminie do dnia  16  lipca 2012 roku do godz. 15³º. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub będą odbierane osobiście przez kandydatów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www. bip.przelewice.pl.

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Przelewice - do pobrania

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia