Dziś jest: Sobota 30 maja 2020, imieniny: Feliksa i Ferdynanda
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2012-06-14 09:11:04

Wyprawka szkolna 2012/2013

Na podstawie Projektu Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” dofinansowaniem objęci będą:

  1. uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.), czyli 504 zł netto na osobę w rodzinie;
  2. uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póż. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie;
  3. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.
  4. uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić:

  • 180 zł – dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  • 210 zł – dla uczniów klas IV oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej;
  • 325 zł –dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjów.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r. Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do dnia  29 czerwca 2012r.
 

Wójt Gminy
mgr Marek Kibała

Wniosek - do pobrania

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia